Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use tự maze-mobile.com.Học những tự bạn phải tiếp xúc một biện pháp tự tín.


Bạn đang xem: Your nghĩa là gì

We use pronouns to refer lớn possession and ‘belonging’. There are two types: possessive pronouns & possessive sầu determiners. We use possessive determiners before a noun. We use possessive sầu pronouns in place of a noun: …
*

a very complete cleaning process that includes all parts of something, not just surfaces or places where dirt can be seen

Về vấn đề này
*

*

*

Xem thêm: Trong Một Ngôi Trường Thì Vai Trò Của Headteacher Là Gì ? Giáo Viên Chủ Nhiệm Tiếng Anh Là Gì

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *