Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ maze-mobile.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


Bạn đang xem: Wraith là gì

Wraith ships have a hybrid organic nature; they are grown, not built, and may have some degree of self-awareness.
The wight is a form of a supernatural entity, somewhat comparable to that of a wraith-like, ghostly figure.
There she remains, asleep, waiting for her husband to wake her; the woman in the next room is the wraith.
In that episode, a prophet and a pah-wraith each possess a person and battle on the station before being forced out of their hosts leaving a prophecy unfulfilled.
A wraith figure is illuminated in front of the train, an air blaster fires towards its front as the carriage is propelled backwards out of the crypt.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên maze-mobile.com maze-mobile.com hoặc của maze-mobile.com University Press hay của các nhà cấp phép.
*

*

Xem thêm: Ngủ Với Anh 100 Người Bạn Tốt Nhất Của Bạn Là Ai, Ngủ Với Anh 100 Đêm

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *