How to convert Videos to lớn MP4 with Total video clip Converter?

Total đoạn clip Converter is a powerful Videos to lớn MP4 converter which can fast convert videos khổng lồ mp4 with high quality. The Videos khổng lồ MP4 Converter supports batch conversion & setting relative output parameters before starting to convert videos lớn mp4.Bạn đang xem: Serial code total đoạn clip converter full crack sinhvienit

As a full-feature converter software,Video to lớn MP4 converter also supports other popular đoạn clip and audio formats including mp4, psp, mpeg, 3gp, flv, mov, asf, wav, wmv, mp3, aac, mmf etc. Meanwhile, it supports for converting và burning đoạn phim to HD formats lượt thích H.264 TS, Mpeg-2 TS, WMV-HD, MKV-HD, DivX-HD, Divx-HD, MOV-HD, FLV-HD and MP4-HD.

Bạn đang xem: Ultra video converter

Here below will show you the step-by-step guide to lớn converter videos lớn mp4 clip formats.

Step 1 download E.M. Total đoạn clip Converter.

You can download không lấy phí trial Version here: Total video Converter Or Total đoạn phim Converter for Mac. Then install và lauch this program

Step 2 Load the đoạn phim files


*

Step 3 Select output đầu ra formats. After loaded the files, then it will pop a “Please select the format to lớn be converted to” window which allows you lớn select various đầu ra formats, here we will select “Video File” & then click “MP4” button. Tips: The Videos lớn MP4 Converter allows setting different đầu ra formats according to lớn different files.

Xem thêm: Apple Pie Là Gì ? As American As Apple Pie Tiếng Anh Là Gì


*

Step 4 Customize output đầu ra parameters. The Videos lớn Mp4 Converter allows you lớn customize the “Filter” & “Settings” on the left đứng top corner. It helps you phối relative “Audio Option”, “Video Option”, “Video Resize” và “Video Crop& pad”.


*

Step 5 Choose the đầu ra destination This step you will choose the đầu ra file destination below the preview monitor and setting “profile”, here you can select normal quality, high chất lượng and lower quality.


*

Step 6 Start the Videos khổng lồ MP4 conversion OK, just click the “Convert Now” button & wait for a few minutes.


*

Output Devices Supported

*iPod, iPod nano, iPod classic, iPod shuffle, iPod touch;

*iPhone, iPhone 3G, hãng apple TV

*Sony PSP, PS3

*Xbox 360

*General 3GP mobile phone, Nokia, Sony Ericsson, Motorola, BlackBerry, etc.

*General MP4 players: Archos, Creative Zen, Zune, iRiver, etc.

*Window điện thoại device: Pocket PC, Smart Phone, PDA, Dell Axim X51, HP iPaq hw6500 series, etc.

Input tệp tin Formats Supported
AVI, MPEG, WMV, MP4, FLV, MKV, H.264/MPEG-4, DivX, XviD, MOV, RM, RMVB, M4V, VOB, ASF, 3GP, 3G2, SWF, H.261, H.264, DV, DIF, MJPG, MJPEG, DVR-MS, NUT, QT, YUV, DAT, MPV, NSV AVCHD clip (*.mts, *.m2ts), H.264/MPEG-4 AVC (*.mp4), MPEG2 HD video clip (*.mpg; *.mpeg),MPEG-4 TS HD clip (*.ts), MPEG-2 TS HD clip (*.ts), Quick Time HD clip (*.mov), WMV HD clip (*.xwmv), Audio-Video Interleaved HD đoạn clip (*.avi)
MP3, WMA, AAC, WAV, CDA, OGG, FLAC, APE, CUE, M4A, RA, RAM, AC3, MP2, AIFF, AU, MPA, SUN AU Format
Output file Formats Supported
AVI, MPEG, WMV, MP4, FLV, H.264/MPEG-4, DivX, XviD, MOV, RMVB, ASF, 3GP, 3G2, SWF, VOB, TS,MKV H.264/MPEG-4 AVC (*.mp4), MPEG2 HD video clip (*.mpg; *.mpeg), MKV HD Video, MPEG-2 TS HD video (*.ts), Quick Time HD đoạn phim (*.mov), WMV HD clip (*.wmv), Audio-Video Interleaved HD video (*.avi)
BMP, GIF, JPEG, PNG

tải về Buy now

Total video Converter supports reading the following file formats: Convert Any đoạn clip Formats: Convert đoạn clip from Real video Rmvb (.rm,.rmvb) Convert clip from MPEG4 (.mp4) Convert đoạn clip from 3gp (.3gp, 3g2) Convert video clip from game Psp (.psp)Convert video from MPEG1 (.mpg, mpeg) Convert đoạn phim from MPEG2 PS (.mpg, mpeg, vob) Convert đoạn phim from MPEG2 TS (DVB Transport Stream) Convert clip from DIVX (.divx) Convert video clip from Ms ASF (.asf, .wmv) Convert đoạn clip from Ms ASF (.asf, .wmv) Convert video from Ms AVI (.avi)Convert clip from Macromedia Flash clip FLV (.flv) Convert video clip from táo bị cắn dở Quicktime (.mov) Convert video clip from FLIC format (.fli, .flc) Convert đoạn phim from Gif Animation (.gif) Convert clip from DV (.dv) Convert video clip from Matroska (.mkv) Convert video clip from ogm (.ogm) Convert đoạn phim from video clip Formats Dx9 Directshow can mở cửa Convert Any Audio Formats:Convert audio from CD audio (.cda) Convert audio from MPEG audio (mp3, mp2) Convert audio from Ms WAV (.wav) Convert audio from Ms WMA (.wma) Convert audio from Real Audio (.ra) Convert audio from OGG (.ogg) Convert audio from Amr audio (.amr) Convert audio from AC3 (.ac3) Convert audio from SUN AU format (.au) Convert audio from Macromedia Flash embedded audio (.swf) Convert audio from Audio Formats Dx9 Directshow can xuất hiện

Total đoạn phim Converter supports generating the following tệp tin formats: Total clip Formats Converter: Convert khổng lồ MPEG4(.mp4) clip Convert khổng lồ 3gp(.3gp, 3g2) video Convert to trò chơi Psp (.psp) đoạn clip Convert to MPEG1 (.mpg, mpeg) đoạn clip Convert to NTSC, PAL DVD mpeg & Burn video clip to DVD disc Convert to lớn NTSC, PAL SVCD mpeg and Burn video to SVCD disc Convert to lớn NTSC, PAL VCD mpeg và Burn clip to VCD disc Convert to lớn Ms Mpeg4 AVI (.avi) đoạn clip Convert to Divx AVI (.avi) đoạn phim Convert khổng lồ Xvid AVI (.avi) đoạn phim Convert lớn H264 AVI (.avi) đoạn clip Convert to lớn Mjpeg AVI (.avi) đoạn clip Convert lớn HuffYUV AVI (.avi) đoạn clip Convert khổng lồ Swf video clip (.swf) video Convert to lớn Flv clip (.flv) clip Convert lớn Gif Animation (.gif) video Convert to lớn Mpeg4 Mov (.mov) đoạn phim Convert to táo bị cắn dở Quicktime (.mov) đoạn phim Convert to lớn DV (.dv) video clip Convert to WMV (.wmv) đoạn clip Convert khổng lồ HD Mpeg TS (.ts) đoạn clip Convert to lớn ASF (.asf) đoạn phim Total Audio Formats Converter: Convert to lớn MPEG audio(mp3, mp2) audio Convert to lớn Ms WAV (.wav) audio Convert khổng lồ Ms WMA (.wma) audio Convert to lớn OGG (.ogg) audio Convert to lớn Amr audio (.amr) audio Convert to lớn AC3 (.ac3 audio ) Convert lớn SUN AU format (.au) audio Convert to lớn m4a (mp4 audio) audio Convert to aac (aac audio) audio Convert to mmf (mmf audio) audio Convert to Flac (flac audio) audio

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *