Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use trường đoản cú maze-mobile.com.Học những từ bạn phải giao tiếp một cách tự tin.


Bạn đang xem: Throwback là gì

Or they may be just a throwback lớn the old days when every phone number began with a real word, called an exchange.
The idea that districts should circle a group of voters who giới thiệu a set of distinct interests is a historical throwback lớn the colonial and medieval origin.
Fisher men who abide by kích cỡ limits first use casual inspection to lớn sort their catch inkhổng lồ keepers and throwbacks.
It is the acts of barbarity, a throwback from the past; it is the violence that we have sầu lived with for so long.
That is a throwback to lớn the neoclassical economics idea that macro-economics is merely micro-economics writ large.
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu thị cách nhìn của những biên tập viên maze-mobile.com maze-mobile.com hoặc của maze-mobile.com University Press tuyệt của các bên trao giấy phép.
*

*

Xem thêm: Bao Nhiêu Tuổi Thì Được Nâng Lên Hạng D? Trên 60 Tuổi Có Bị Hạ Bằng Lái Xe Hạng D Không

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *