Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ bỏ maze-mobile.com.Học các từ bạn phải tiếp xúc một giải pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Therefore là gì

A precondition for the plan"s success is therefore the use of interventionist techniques of economic management.
We therefore suggest that the encoding of discrete category representations be added as a fifth challenge for cognitive sầu neuroscience.
Therefore, they must cope with the problem of representing very diverse lexical information at different levels of granularity, và store the information efficiently.
Các ý kiến của các ví dụ không diễn đạt ý kiến của các biên tập viên maze-mobile.com maze-mobile.com hoặc của maze-mobile.com University Press giỏi của những công ty cấp phép.
*

*

*

Xem thêm: Look Up Nghĩa Là Gì ? Nghĩa Của Từ Look Up Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Look Up Trong Tiếng Việt

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *