Một tính tự cài là từ đứng trước danh từ bỏ để cho biết rằng danh tự sẽ là của ai. Tính trường đoản cú cài bao gồm nhiệm vụ té nghĩa đến danh trường đoản cú . Chúng ta Gọi thương hiệu nó là tính trường đoản cú download vày nó trình bày tính chất sở hữu của fan hoặc thứ so với danh tự đi sau nó.quý khách vẫn xem: Theirs là gì

Chụ ý: Chúng ta cũng áp dụng tính từ bỏ cài đặt cho những phần tử trên cơ thể fan.

Bạn đang xem: Theirs là gì

Ví dụ :

My car is red

The red car is my oto.

I broke my leg.

Cấu trúc của tính trường đoản cú cài vào câu :

Tính từ bỏ (Adjective) + Danh trường đoản cú (Nouns)

Ví dụ : My car

Các các loại tính trường đoản cú sở hữu trong tiếng anh :

Tính từ bỏ download vào tiếng anh được gửi từ bỏ đại tự nhân xưng. Hãy xem bảng sau nhằm nắm vững phép tắc biến đổi từ bỏ đại từ bỏ nhân xưng thanh lịch tính trường đoản cú tải nhé.

Đại trường đoản cú nhân xưng

Tính Từ Sngơi nghỉ Hữu

Phiên Âm Quốc Tế

Tôi: I

MY: của tôi

/mai/

Chúng tôi WE

OUR: của chúng tôi, của chúng ta

/"auə/

Bạn: YOU

YOUR: của bạn

/jɔ:/

Các bạn: YOU

YOUR: của những bạn

/jɔ:/

Anh ấy: HE

HIS: của anhấy

/hiz/

Cô ấy: SHE

HER: của cô ấy ấy

/hə:/

Nó: IT

ITS: của nó

/its/

Họ, bọn chúng nó: THEY

THEIR: của họ, của chúng

/ðeə/

Cách áp dụng tính tự cài đặt trong giờ đồng hồ anh

Như sẽ kể sinh hoạt cấu tạo của tính từ bỏ cài đặt trong câu. Việc áp dụng tính trường đoản cú tải kha khá dễ dàng, vày nó diễn tả đặc thù mua của ai kia đối với một danh từ bỏ vì thế nó luôn đứng trước danh từ

Ví dụ : His oto, my oto, her car

lấy ví dụ : I broke in “the” leg cầm cố đến I broke in “my” leg.

Xem thêm: “ Tôn Trọng Tiếng Anh Là Gì Trong Tiếng Anh? Sự Tôn Trọng


*

( Bảng tình dục thân tính từ thiết lập trong Tiếng Anh với những đại từ không giống )

Học Thử Ngay Tại Đây

Những bài tập về tính từ download vào giờ anh bao gồm đáp án

1/ Write the correct possessive pronoun for each sentence.

That book belongs to those kids. That book is _________________.

Đáp án: theirs

This bicycle belongs lớn my neighbor Bill. This bicycle is _________________.

Đáp án: his

This scarf belongs khổng lồ my aunt Tina. This scarf is _____________.

Đáp án: hers

This toy belongs lớn you. This toy is ______________.

Đáp án: yours

This apartment belongs to lớn me & my cousin. This apartment is _____________.

Đáp án: ours

These mittens belong to lớn my mother. These mittens are _____________.

Đáp án: hers

Those cookies belong to lớn my sister"s friends. Those cookies are _______________.

Đáp án: theirs

These suitcases belong khổng lồ you và your wife. These suitcases are ___________________.

Đáp án: yours

That pillow belongs khổng lồ me. That pillow is __________________.

Đáp án: mine

That lamp belongs to lớn my aunt & uncle. That lamp is _____________.

Đáp án: theirs

2/ Complete the sentences with the words in the word list below.

her hers his His my our ours their

The Mysterious Volkswagen

Last week, we had a các buổi tiệc nhỏ at ______1________ house. Many people came, and there were lots of cars parked outside. At the end of the các buổi party, only three people were left: myself, Eric, and Cathy. However, there were four cars. One of them was a Volkswagene. I didn"t rethành viên seeing it before, so I asked whose it was.

Eric said it wasn"t ______2______ car. ______3_______ is a Chevrolet pickup. When I asked Cathy if it was _____4______, she said no - ____5___ oto is a Ford Explorer. I knew it wasn"t _______6______ oto, of course. Finally, I called the police, and they came and examined it. They said it belonged to lớn a family on the next street. Someone stole it from ______7______ street and left it on ______8______.

Đáp án :

our his His hers her my their ours ( Tham khảo thêm phương pháp học tập tiếng anh giao tiếp đàm thoại qua phyên hiệu quả )
*

(Giao diện trang web học tập giờ đồng hồ anh qua phyên hiệu quả maze-mobile.com )
(Video một video clip tuy nhiên ngữ bên trên website maze-mobile.com )

Học Thử Ngay Tại Đây

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *