Tài thiết yếu ngân hàng là một ngành tương đối hot giữa những năm gần đây, chính vì vậy từ vựng tiếng anh mang đến chăm ngành này được không ít người sẽ, đang, chuẩn bị làm việc vào lĩnh vực này hơi quyên tâm. Vậy tài thiết yếu bank tiếng anh là gì.Hãy theo dõi và quan sát nội dung bài viết sau đây nhằm làm rõ hơn nhé!


Tài chính bank thương hiệu giờ anh là gì?

Tài chính ngân hàng tên giờ đồng hồ anh là Finance & Banking là ngành học rộng lớn bao gồm trọng trách thực hiện toàn bộ các hình thức dịch vụ giao dịch thanh toán tài bao gồm, lưu thông tiền tệ bên trên trái đất hiện tại nay…. Tài chủ yếu ngân hàng là bề ngoài kinh doanh trong lĩnh vực chi phí tệ trải qua những giao dịch thanh toán thân những bank bằng các lao lý tài chủ yếu được bank xây dừng nhằm mục đích bảo lãnh, tkhô cứng toán thù, đưa ra trả vào nội địa và quốc tế.

*

Tài Chính Ngân Hàng Tên Tiếng Anh Là Gì -Giải Đáp Từ Chulặng Gia

Ngoài ra trong lĩnh vực tài bao gồm bank còn bao gồm những nghành nghề chuyên sâu nlỗi Tài bao gồm công ty, Tài bao gồm bảo đảm, Tài chính thuế, chăm ngành Phân tích tài chủ yếu, Kinh tế học tài chính…

quý khách hàng hiểu đọc thêm rất nhiều món đồ hút khách tốt nhất hiện nay các bạn chẳng thể quăng quật qua

Từ vựng chuyên ngành Tài chính ngân hàng bạn phải biết

Chúng tôi xin giới thiệu hầu hết tự vừng về siêng ngành tài chính ngân hàng giả dụ bạn có nhu cầu làm việc trong nghành này thì không nên bỏ qua nhé:

STTTỪ VỰNGPHIÊN ÂMNGHĨA
1Account holder/əˈkaʊnts/ /ˈhəʊl.dər/công ty tài khoản
2Accounts payable /ə’kaunts ‘peiəbl/tài khoản nợ cần trả
3Accounts receivable/ə’kaunts ri’si:vəbl/tài khoản cần thu
4Accrual basi/ə’kru:əl ‘beisis/phương thức kế tân oán dựa trên dự thu – dự chi
5Amortization/ə,mɔ:ti’zeiʃn/khấu hao
6Arbitrage/,ɑ:bi’trɑ:ʤ/kiếm lợi nhuận chênh lệch
7Asset/’æset/tài sản
8Authorise/ˈɔː.θər.aɪz/cấp phép
9BACShình thức dịch vụ tkhô giòn tân oán bốn hễ giữa những ngân hàng
10Bank card/bæɳk kɑ:d /thẻ ngân hàng
11Banker/’bæɳkə/fan của ngân hàng
12Bankrupt/’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/tan vỡ nợ, phá sản
13Bankruptcy/’bæɳkrəptsi/sự phá sản, đổ vỡ nợ
14Bearer cheque /ˈbeə.rər/ Séc vô danh
15Bond/bɔnd/ trái phiếu
16Boom/bu:m/sự tăng vọt (giá bán cả)
17Broker/’broukə/người môi giới
18Capital/’kæpitl/vốn
19Cardholdercông ty thẻ
20Cash basis/kæʃ ‘beisis/cách thức kế toán dự bên trên thực thu – thực chi
21Cash card/kæʃ kɑ:d/thẻ rút chi phí mặt
22Cash point/ kæʃ pɔint/điểm rút tiền mặt
23Cashier /kə’ʃiə/nhân viên thu, đưa ra tiền (ở Anh)
24Certificate of deposit /sə’tifikit əv di’pɔzit/chứng từ tiền gửi
25CHAPShệ thống thanh hao tân oán bù trừ tự động
26Charge card/tʃɑ:dʤ kɑ:d/ thẻ thanh khô toán
27Cheque card/tʃek kɑ:d /thẻ Séc
28Cheque clearing/ˈklɪə.rɪŋ/sự thanh khô toán thù Séc
29Circulation/,sə:kju’leiʃn/ sự lưu thông
30Clear/kliə/tkhô nóng tân oán bù trừ
31Codewordký hiệu (mật)
32Collateral/kɔ’lætərəl/ tài sản ký kết quỹ
33Commodity/kə’mɔditi/sản phẩm hóa
34Cost of capital/kɔst əv /’kæpitl/ngân sách vốn
35Counterfoil/ˈkaʊn.tə.fɔɪl/cuống (Séc)
36Crossed cheque/krɒst tʃek/Séc tkhô hanh tân oán bằng chuyển khoảng
37Cumulative /’kju:mjulətiv/tích lũy
38Debit balance/ ‘debit ‘bæləns/số dư nợ
39Debit/’debit/ghi nợ
40Debt/det/khoản nợ
41Decode/diːˈkəʊd/giải mã
42Deficit/’defisit/thâm hụt
43Deposit money/di’pɔzit ‘mʌni /chi phí gửi
44Depreciation/di,pri:ʃi’eiʃn/sự bớt giá
45Direct debi /di’rekt ‘debit /ghi nợ trực tiếp
46Dispenser /dis’pensə/sản phẩm rút chi phí tự
47Dividend /’dividend/lãi cổ phần
48Draw /drɔː/ rút
49Drawee/drɔːˈiː/ngân hàng của tín đồ ký phát
50Drawer/drɔːr/ người cam kết phạt (Séc)
51Encode/ɪnˈkəʊd/mã hoá
52Equity/’ekwiti/vốn cổ phần
53Exchange traded fund/iks’tʃeindʤ treid fʌnd/quỹ đầu tư chỉ số
54Expiry datengày không còn hạn
55Fiduciary/fi’dju:ʃjəri/ủy thác
56Fund /fʌnd/quỹ
57Give credit cung cấp tín dụng
58Growth stock/grouθ stɔk/cổ phiếu tăng trưởng
59Hedge fund/hedʤ fʌnd/quỹ đầu cơ
60Honour /’ɔnə/gật đầu tkhô hanh toán
61Illegible/i’ledʤəbl/không đọc được
62In figures /ˈfɪɡ.ər/(tiền) bằng số
63In word/wɜːd/(tiền) bởi chữ
64Invest/in’vest/đầu tư
65Investor/in’vestə/đơn vị đầu tư
66Invoice /’invɔis/ danh deals gửi
67Letter of authority /ɔːˈθɒr.ɪ.ti/tlỗi ủy nhiệm
68Leverage/’li:vəridʒ/đòn bảy
69Liability/,laiə’biliti/nghĩa vụ pháp lý
70Magnetic /mæg’netik/từ tính
71Make outký vạc, viết (Séc)
72Make payment / meik ‘peimənt/chỉ thị đưa ra trả
73Margin account/’mɑ:dʤin ə’kaunt/tài khoản cam kết quỹ
74Money market/’mʌni ‘mɑ:kit/thị trường chi phí tệ
75Mortgage /’mɔ:gidʒ/chũm chấp
76Mutual fund/’mju:tjuəl fʌnd/quỹ tương hỗ
77Non-thẻ instrumentphương tiện tkhô nóng toán ko sử dụng tiền mặt
78Obtain cash/əb’tein kæʃ/rút chi phí mặt
79mở cửa cheque/tʃek/ Séc mở
80Outcome/’autkʌm/kết quả
81Pay into /peɪ/nộp vào
82Paycheck/pei tʃek/chứng thực tiền lương
83Payee /peɪˈiː/người đươc tkhô nóng toán
84Place of cashnơi dùng chi phí mặt
85Plastic card/’plæstik kɑ:d/thẻ nhựa
86Plastic money/’plæstik ‘mʌni /chi phí vật liệu nhựa (các một số loại thẻ Ngân hàng)
87Portfolio/pɔ:t’fouljou/làm hồ sơ năng lực
88Premium /’pri:mjəm/giá thành bảo hiểm
89Present/’preznt – pri’zent/uất trình, nộp
90Profit/profit/ chi phí lãi, lợi nhuận
91Proof of indentify /pruːf/ /aɪˈden.tɪ.faɪ/vật chứng dấn diện
92Real estate/riəl is’teit/không cử động sản
93Recession/ri’seʃn/ sự suy thoái
94Reconcile /’rekənsail/bù trừ, điều hoà
95Refer lớn drawerTsoát lại bạn ký phát
96Revenue /’revinju:/thu nhập
97Saving/’seiviɳ/tiết kiệm
98Shareholder cổ đông
99Short selling /ʃɔ:t seliɳ/ chào bán khống
100Smart card /smɑ:t kɑ:d/thẻ thông minh
101Sort code/sɔːrt kəʊd/Mã chi nhánh Ngân hàng
102Sort of card một số loại thẻ
103Statement/’steitmənt/ sao kê (tài khoản)
104Stock/stɔk/cổ phiếu
105Subtract/səb’trækt/trừ
106Trade/treid/sự mua bán
107Treasury bill /’treʤəri bill/kỳ phiếu kho bạc
108Treasury stock /’treʤəri stɔk/CP ngân quỹ
109Tycoon/tai’ku:n/nhà tài phiệt
110Value/’vælju:/ giá trị
111Venture capital/’ventʃə ‘kæpitl/đầu tư chi tiêu mạo hiểm
112Volatility/,vɔlə’tiliti/nấc biến chuyển động
113Voucher/ˈvaʊ.tʃər/biên lai, chứng từ
114Withdraw/wi ‘dr :/rút ít tiền mặt

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *