Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ maze-mobile.com.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một bí quyết sáng sủa.


Bạn đang xem: Sweet tooth là gì

The sweet tooth exhibits specifiđô thị và proficiency for motivating people to seek out such foods or lớn choose these foods when given a choice.
One of the interesting characteristics of the sweet tooth is that it motivates us lớn eat sweets even when we become obese và our health is endangered.
Something about its pure, sugary hopefulness satisfies a sweet tooth that many of us may have sầu forgotten we have sầu.
Các quan điểm của các ví dụ ko biểu đạt cách nhìn của các chỉnh sửa viên maze-mobile.com maze-mobile.com hoặc của maze-mobile.com University Press tuyệt của các nhà trao giấy phép.
*

A kind-hearted person is one who likes other people a lot and always wants khổng lồ help them.

Về việc này
*

*

Xem thêm: Meaning Of Have In Common Là Gì, Have In Common Translation Into Vietnamese

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các ứng dụng search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *