Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

speculation
*

Speculation (Econ) Đầu cơ.

Bạn đang xem: Speculation là gì

+ Việc sở hữu hoặc cung cấp nhằm mục tiêu mục đích kế tiếp buôn bán hoặc cài cùng kiếm lợi nhuận Lúc túi tiền hoặc tỷ giá chỉ hối hận đoái đổi khác.
speculation /,spekju"leiʃn/ danh từ
sự suy nghĩ, sự nghiên cứu sự suy đoán, sự ức đoán sự đầu cơ tích trữlớn buy something as a speculation: sở hữu tàng trữ thứ gì (tiến công bài) trò chơi download bánLĩnh vực: toán và tinsự đầu cơđầu cơbull speculation: sự đầu cơ lên giábusiness speculation: đầu tư mạnh thương nghiệpcommercial speculation: đầu tư mạnh tmùi hương mạidestabilizing speculation: sự đầu cơ khiến mất bình ổn (đối với thi ngôi trường nước ngoài hối)destabilizing speculation: đầu cơ tạo không ổn định địnhexchange speculation: đầu tư mạnh hối hận đoáiexchange speculation: đầu tư mạnh ngoại hốihazardous speculation: đầu cơ nguy hiểmhoarding & speculation: đầu cơ tích trữjoint speculation: giao thương đầu tư mạnh hòa hợp tácover speculation: đầu cơ thừa độspeculation buyer: người tiêu dùng đầu cơspeculation fever: hit đầu cơspeculation for margin: đầu cơ mức chênh lệchspeculation in differences: đầu cơ chênh lệch giáspeculation on foreign exchange: đầu cơ ngoại hốispeculation pressure: áp lực đầu cơstabilizing speculation: đầu tư mạnh ổn định địnhstabilizing speculation: sự đầu cơ để định (Thị phần ngoại hối)stabilizing speculation: sự đầu tư mạnh để bình ổn (Thị Trường nước ngoài hối)stoông chồng speculation: đầu tư mạnh cổ phiếuđầu cơ hội chứng khoánsự đầu tư mạnh chứng khoán
*

*

*

speculation

Từ điển Collocation

speculation noun

1 making guesses about sth

ADJ. considerable, intense, much, widespread | further, increasing, renewed | continuing, endless | pure | mere Whether or not he will get the job is mere speculation. | wild | idle, fruitless | rife Speculation was rife as to lớn whom the prince might marry. | media, press | metaphysical, philosophical

VERB + SPECULATION cause, encourage, fuel, give sầu rise to lớn, increase, intensify, invite, lead to, prompt, raise | dampen, discourage, end, put an end lớn | dismiss | indulge in

PREP.. amid ~ He was dropped from the team amid speculation that he was seriously ill. | ~ aao ước There was wild speculation aước ao the students as to the reason for cancelling the lecture. | ~ about/as to/on/over There has been increasing speculation over the future of the monarchy.

PHRASES a matter for speculation, a subject of speculation

2 buying và selling for profit

ADJ. financial | market | currency, lvà, property, etc.

PREP.. ~ against speculation against the lỗi | ~ in speculation in oil | ~ on speculation on the stoông chồng market

Từ điển WordNet


Bloomberg Financial Glossary

投机投机Purchasing risky investments that present the possibility of large profits, but also pose a higher-than-average possibility of loss. A profitable strategy over the long term if undertaken by professionals who hedge their portfolios to lớn control the amount of risk.

Xem thêm: Keep In The Loop Là Gì ? Lesson 178: In The Loop, Loophole

Investopedia Financial Terms


The process of selecting investments with higher risk in order to lớn profit from an anticipated price movement.
Speculation should not be considered purely a khung of gambling, as speculators bởi vì make an informed decision before choosing to lớn acquire the additional risks. Additionally, speculation cannot be categorized as a traditional investment because the acquired risk is higher than average. More sophisticated investors will also use a hedging strategy in combination with their speculative sầu investment in order khổng lồ limit potential losses.
HedgeHigh FlierSpeculation IndexSpeculative sầu CapitalSpeculative FlowSpeculatorSpread BettingTake a BathTake a FlierVenture Capital

English Synonym và Antonym Dictionary

speculationssyn.: conjecture guess hypothesis meditation supposition surmisal surmise venture
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *