Dưới đây là phần đa mẫu câu có cất từ bỏ "abigail", vào bộ tự điển Từ điển Anh - maze-mobile.comệt. Chúng ta rất có thể tham khảo phần đa chủng loại câu này để tại vị câu vào trường hợp phải đặt câu với từ bỏ abigail, hoặc xem thêm ngữ chình họa sử dụng tự abigail trong cỗ từ bỏ điển Từ điển Anh - maze-mobile.comệt

1. “Charm” brought Abigail “glory”

“Duyên” đưa về “sự tôn-trọng” đến A-bi-ga-in

2. What initiative sầu did Abigail take?

A-bi-ga-in sẽ chủ động làm gì?

3. 5 Abigail was altogether different from Nabal.

Bạn đang xem: Sister abigail là ai

5 A-bi-ga-in khác hoàn toàn Na-banh.

4. Unlike Nabal, Abigail proved willing khổng lồ listen

Không giống như Na-banh, A-bi-ga-in cho biết thêm bản thân sẵn lòng lắng nghe

5. Unlượt thích her husband, Abigail was a good listener

Không như ông chồng, A-bi-ga-in là bạn biết lắng nghe

6. Abigail was “good in discretion and beautiful in form.”

A-bi-ga-in “thông-minc tốt-đẹp”.

7. I had heard that Abigail was a little slutty.

Tôi tất cả nghe nói Abigail khá lẳng lơ.

8. What circumstances involmaze-mobile.comng Nabal và Damaze-mobile.comd moved Abigail to lớn action?

Tình huống làm sao tương quan cho Na-banh cùng Đa-vít khiến A-bi-ga-in đề xuất hành động?

9. Yeah, you know, khổng lồ discuss the transitional parenting paradigm of Abigail.

Ừ, em biết đấy, để bàn thảo về maze-mobile.comệc thay đổi hệ bốn tưởng phụ huynh với Abigail.

10. Callaghan is forcibly arrested while Abigail is taken to the hospital.

Cuối cùng Callaghan bị công an bắt, còn Abigail được đưa theo cấp cho cứu giúp.

11. Abigail Pierrepont Johnson (born December 19, 1961) is an American businesswoman.

Abigail Pierrepont Johnson (sinc ngày 19 mon 12 năm 1961) là một trong nữ giới doanh nhân Mỹ.

12. What warning do we draw from the account of Nabal and Abigail?

Chúng ta rút ít được lời chình họa thức giấc nào qua câu chuyện về Na-banh cùng A-bi-ga-in?

13. ▪ Who was Abigail, and what can her faith teach us today?

▪ A-bi-ga-in là ai, với họ học tập được gì qua đức tin của nàng?

14. Abigail Reimãng cầu Hansen died suddenly at 26 from myocarditis, a heart defect.

Abigail Reimãng cầu Hansen bị tiêu diệt bất ngờ, 26 tuổi, do maze-mobile.comêm cơ tlặng, khuyết tật tyên ổn.

15. Abigail courageously told Nabal what she had done to save his life

A-bi-ga-in kiêu dũng nói với Na-banh về mọi gì cô vẫn có tác dụng để cứu vãn mạng ông

16. How did Abigail show courage & discretion in dealing with her husband’s insult of Damaze-mobile.comd?

A-bi-ga-in trình bày sự dũng cảm và thông minh chũm như thế nào lúc chồng ô nhục Đa-vít?

17. While Abigail was “good in discretion,” her husbvà was “harsh and bad in his practices.”

A-bi-ga-in thì “thông-minh”, nhưng mà ông xã lại là fan “cứng-cỏi hung-ác”.

18. Only the timely intervention of Abigail, Nabal’s wife, saved Damaze-mobile.comd from making a calamitous mistake.

Nếu không có sự can thiệp đúng lúc của vợ Na-banh là A-bi-ga-in thì suýt nữa Đa-vít đang phạm sai trái nghiêm trọng.

19. (b) How did Abigail show courage and discretion in choosing the time lớn talk khổng lồ Nabal?

(b) A-bi-ga-in diễn tả sự quả cảm cùng logic ra sao lúc chọn thời khắc nói cùng với Na-banh?

trăng tròn. (Genesis 41:33-39; 45:5) Similarly, the Bible says that Abigail was “good in discretion.”

(Sáng-cố gắng Ký 41:33-39, Bản Dịch Mới; 45:5) Tương tự cầm, Kinch Thánh nói bà A-bi-ga-in là 1 trong tín đồ “thông-minh”.

21. Three years after his wife"s death, Euler married her half-sister, Salome Abigail Gsell (1723–1794).

Ba năm tiếp theo tử vong của Katharia, Euler hôn phối với người em (không thuộc cha/mẹ) của bà xã mình, Salome Abigail Gsell (1723-1794).

22. (1 Corinthians 7:36) However, it was too late for Abigail lớn think about such things.

Tuy nhiên, đã thừa trễ nhằm A-bi-ga-in nghĩ về về phần lớn điều này.

23. “In a chat room, you have the feeling that you can say whatever you want.” —Abigail.

“Trong chống chat, các bạn gồm xúc cảm được thoải mái nói bất cứ điều gì chúng ta muốn”.—Ánh Linch.

24. Abigail was married to lớn Nabal, a wealthy man who pastured his large flocks in the mountainous region of southern Judah.

Xem thêm: Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu Tóm Tắt Sách Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu?

A-bi-ga-in kết bạn cùng với Na-banh, một người giàu sang có tương đối nhiều bè phái gia súc nạp năng lượng cỏ sống vùng núi ở trong miền nam Giu-đa.

25. (Joshua 2:1-13; 6:22, 23) Displaying sensibleness, Abigail helped to lớn save sầu lives và to lớn protect Damaze-mobile.comd from bloodguilt.

(Giô-suê 2:1-13; 6:22, 23) Nhờ bộc lộ sự khôn ngoan, A-bi-ga-in giúp cứu giúp được rất nhiều mạng sinh sống cùng ngăn Đa-vkhông nhiều tội lỗi ngã xuống.

26. The discreet woman Abigail gave Damaze-mobile.comd 200 cakes of pressed figs, no doubt thinking that this would be an igiảm giá food for fugitives.

A-bi-ga-in, một bạn đàn bà đúng đắn, đã dâng cho Đa-vít 200 ổ bánh trái vả thô, chắc chắn là bà nghĩ rằng bánh này là thực phđộ ẩm lphát minh cho người buộc phải chạy trốn ni trên đây mai đó.

27. Upon learning that her husband’s niggardly attitude was going to bring disaster on the household, Abigail decided for herself khổng lồ take food to Damaze-mobile.comd.

khi biết được thái độ bần tiện của ck sẽ đem lại điều tai sợ hãi cho gia đình, A-bi-ga-in từ bỏ đưa ra quyết định sở hữu thực phẩm mang đến cho Đa-vít.

28. Only when Abigail intervened did he regain his senses, narrowly avoiding a calamitous mistake. —1 Samuel 24:2-7; 25:9-13, 32, 33.

Đến lúc A-bi-ga-in can thiệp, ông mới tỉnh táo Apple lại đúng lúc để tránh phạm lỗi lầm tai sợ.—1 Sa-mu-ên 24:3-8; 25:9-13, 32, 33.

29. (Genesis 26:34, 35; 27:46; 28:1) King Damaze-mobile.comd later avoided bloodguilt because he listened to the plea of Abigail. —1 Samuel 25:32-35.

Sau này Vua Đa-vkhông nhiều đã tránh được tội mắc nợ máu do nghe sự đòi hỏi có suy xét của A-bi-ga-in (I Sa-mu-ên 25:32-35).

30. Sarah thought Abigail had risen above her station, writing "I never thought her education was such as lớn make her fit company for a great queen.

Sarah nhận định rằng Abigail vẫn hớt tay trên vào maze-mobile.comệc đem lòng Nữ vương, maze-mobile.comết rằng:"Tôi ko bao giờ cho là đều maze-mobile.comệc có tác dụng như thế của Người là tương xứng cho một Nữ vương vãi kếch xù.

31. For now, though, the central issue was the Duchess whose growing resentment of Harley và Abigail had finally persuaded the Queen lớn be rid of her.

Tuy nhiên, vấn đề trung trung tâm là sinh sống nàng công tước bạn mà lại sự căm tức cùng với Harley với Abigail gia tăng ở đầu cuối sẽ ttiết phục Nữ hoàng đào thải bà.

32. 17 When word of what had happened reached Abigail, she quickly prepared bread, wine, meat, & cakes of raisins & figs & went out khổng lồ meet Damaze-mobile.comd.

17 lúc tuyệt được chuyện xẩy ra, A-bi-ga-in nhanh chóng sẵn sàng bánh mì, rượu, giết mổ, cùng bánh nho cùng bánh trái vả rời khỏi đón Đa-vít.

33. At the top of the tower, Hutch finds the preserved, inert body toàn thân of Elizabeth Bathory and hammers three nails into lớn it, after which the spirit stops attacking Abigail.

Tại đỉnh tháp, Hutch thấy khung người được bảo tồn, trơ của Elizabeth Bathory với búa bố móng tay vào nó, tiếp đến thần ác giới hạn tấn công Abigail.

34. 10 What occurred with Simeon and Lemaze-mobile.com and between Damaze-mobile.comd & Abigail shows unmistakably that Jehovah opposes unbridled anger và maze-mobile.comolence & that he blesses efforts lớn make peace.

10 Những chuyện đang xẩy ra cùng với Si-mê-ôn và Lê-maze-mobile.com tương tự như giữa Đa-vkhông nhiều và A-bi-ga-in rõ ràng cho thấy thêm Đức Giê-hô-va ko ưng ý về sự tức giận không kìm nén cùng đấm đá bạo lực, nhưng Ngài ban phước đến ai cố gắng nỗ lực làm cho hòa.

35. “Abigail hastened & took two hundred loaves of bread & two large jars of wine and five sheep dressed & five sầu seah measures of roasted grain and a hundred cakes of raisins và two hundred cakes of pressed figs and put them upon the asses.

“A-bi-ga-in vội-quà mang hai trăm ổ bánh, nhì thai domain authority rượu nho, năm nhỏ rán đực nấu chín, năm đấu hột rang, một trăm bánh nho thô, với hai trăm bánh trái vả thô, hóa học bên trên sống lưng lừa.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *