Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ maze-mobile.com.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một bí quyết tự tin.


Bạn đang xem: Senior high school là gì

The paper argues for the need to lớn build a task bank to lớn support the introduction of speaking tests in senior high school entrance examinations.
All speakers were universityeducated, with the exception of two of the female speakers who were senior high school students.
The nature & utility of trajectories of self-esteem across the early và middle adolescent school transitions to junior và senior high school, respectively, are described.
Elementary school cấp độ education covers a smaller but wider than the junior and senior high school because of the spiral approach educational technique.
With the "senior high school", students may choose a specialization based on aptitude, interests, & school capathành phố.
There are six elementary schools, two middle schools, one high school và one alternative senior high school in the district.
He often holds private exhibitions (but the pictures don"t sell very well) và also works as art lecturer in a municipal senior high school.
An additional wing was added khổng lồ the eastern side of the building in 1931, và the school was changed into lớn a senior high school.
Although the original plans were to lớn build a new middle school, the district decided lớn construct a new senior high school.
Các quan điểm của những ví dụ không trình bày ý kiến của những biên tập viên maze-mobile.com maze-mobile.com hoặc của maze-mobile.com University Press tuyệt của các đơn vị cấp phép.

Xem thêm: Yoona Chiều Cao - Yoona Cao Bao Nhiêu

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *