Cách dùng Although, though và Even Though

Although, even though, in spite of and despite tất cả điều mang nghĩa là mặc dù, chúng được dùng để nhấn mạnh tính ngạc nhiên trong một câu nói.

Bạn đang xem: Sau although là gì

Although, even though, in spite of and despite Tuy có sự giống nhau về nghĩa nhưng chúng được dùng với các cấu trúc câu khác nhau, cùng tìm hiểu cách dùng của các từ này nhé!

Chúng ta có từ đồng nghĩa của Although là Though

Although, và Even though mang nghĩa là mặc dù, tuy là.

“Although” được sử dụng như làm cho phát biểu chính trong một câu có vẻ đáng ngạc nhiên, tăng tính nhấn mạnh. 

Sau Although và even though là 1 chủ ngữ

Ví dụ:

Although the sun was shining, it wasn’t very warm.

→ Mặc dù nắng chói chang nhưng không ấm lắm.

Although small, the kitchen is well designed.

→ Tuy nhỏ nhưng căn bếp được thiết kế rất thoáng.

Though I wasn’t keen on the film Mac Biec, I thought the music was beautiful.

→ Dù tôi không không thích film, tôi nghĩ nhạc rất hay.

*

Even though she spoke very quietly, he understood every word.

→ Mặc dù cô nói rất nhỏ nhưng anh vẫn hiểu từng từ.

She didn’t get the job, even though she had all the necessary qualifications.

→ Cô ấy đã không nhận được công việc, mặc dù cô ấy có tất cả các bằng cấp cần thiết.

Though và Although có thể được đặt ở giữa 2 mệnh đề hoặc ở đầu của 1 mệnh đề. Trong câu có Although và Though sẽ là có 2 mệnh đề khác nhau.

*

Ví dụ:

I felt he was wrong, although I didn’t say so at the time.

Xem thêm: Thông Tin Profile Ca Sĩ Kim Samuel Thông Tin, Thông Tin Profile Ca Sĩ Kim Samuel

→ Tôi cảm thấy anh ấy đã sai, mặc dù lúc đó tôi không nói vậy.

Tham khảo ngay Top 5 website thi thử ielts online miễn phí tốt nhất

In spite of và despite cũng mang nghĩa mặc dù nhưng sau nó sẽ là proNoun ( danh từ hoặc Verb – ing ( động từ thêm ing)

In spite of và despite

Ví dụ:

They never made much money, in spite of their success.

→Họ không bao giờ kiếm được nhiều tiền, bất chấp thành công của họ.

In spite of the pain in his leg, he completed the marathon.

→ Bất chấp cơn đau ở chân, anh vẫn hoàn thành cuộc chạy marathon.

Despite having a headache, I had a great birthday.

→ Mặc dù phải đau đầu nhưng tôi đã có một sinh nhật tuyệt vời.

*

The train was cancelled. In spite of that, we arrived on time.

–>Chuyến tàu đã bị hủy. Mặc dù vậy, chúng tôi đã đến đúng giờ.

Phổ biến để sử dụng In spite of và Despite với biểu hiện thực tế là , theo sau là chủ ngữ và động từ.

Lưu ý

Ví dụ:

In spite of the fact that he worked very hard, he didn’t pass the exam.

Dù anh thực sự ấy đã làm rất chăm chỉ, anh ấy cũng không thể vượt qua kì thi

Despite the fact that he worked very hard, he didn’t pass the exam.

→ Mặc dù thực tế là anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ, nhưng anh ấy đã không vượt qua kỳ thi.

Để luyện thi Ielts online trước hết bạn phải nắm được các cách sử dụng của từ, các cấu trúc ngữ pháp cơ bản để khi luyện giải đề online bạn sẽ đỡ phải mất thời gian review lại. Tham khảo trung tâm luyện thi Ielts tốt nhất Res để có một lộ trình học

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *