a long, level piece of ground with a specially prepared smooth, hard surface on which aircraft take off & land

Bạn đang xem: Runway là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ maze-mobile.com.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một phương pháp tự tín.


a long, cấp độ piece of ground at an airport, having a smooth, hard surface on which aircraft can take off và land
I am sure that he is not likely to lớn take pride in having created a monstrous airport of four runways of inter-continental status.
In particular, a persistent northerly wind limited the use of runways in such a way as to lớn make disturbance to lớn local residents inevitable.
The greater part of these were due to lớn blizzards which made flying dangerous, & not khổng lồ inability to lớn clear runways.
The airport has been developed with two runways, one of 4,500 feet, the other of 3,200 feet, & the latter is being extended.
Taking out the runways and radar made a massive contribution & made possible the change in tactics.
One then begins to lớn see the formidable task that has to lớn be faced in continuing to provide concrete runways for increasingly large aircraft.
We tend to overlook the fact that there is a serious noise problem away from the immediate approach lớn the runways.
If he had been, he would have sầu noticed that for nearly a month now men have sầu been working on the runways.
Các quan điểm của các ví dụ không biểu đạt cách nhìn của những chỉnh sửa viên maze-mobile.com maze-mobile.com hoặc của maze-mobile.com University Press hay của những bên cấp phép.

Xem thêm: " Jumpstart Là Gì - Jumpstart Có Nghĩa Là Gì

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *