Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ maze-mobile.com.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Run away là gì

a runaway bestseller/favourite/hit The reality is that a new musical needs khổng lồ be a runaway hit khổng lồ survive sầu the economics of Broadway.
In such cases, the hostels will be registered as children"s homes with special provision for runaways.
If young people can find a way of playing the system, that will result in an increased number of runaways.
As was suggested, we need a national database on missing persons and runaways which is accessible to lớn approved agencies outside the police service.
We shall focus on giving our children more protection through the social exclusion unit"s ongoing reviews of young rough sleepers and runaways.
Các ý kiến của những ví dụ ko miêu tả quan điểm của những chỉnh sửa viên maze-mobile.com maze-mobile.com hoặc của maze-mobile.com University Press tuyệt của các đơn vị cấp phép.
*

*

Xem thêm:

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ với Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *