Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Restrictive là gì

*
*
*

restrictive
*

restrictive /ris"triktiv/ tính từ tinh giảm, giới hạn, thu hẹprestrictive sầu practices: biện pháp tinh giảm (cung ứng công nghiệp...)
giảmhạn chếrestrictive sầu endorsement: ký kết hậu hạn chếrestrictive labor agreement: hợp đồng mậu dịch hạn chếLĩnh vực: toán và tingiảm bớt, giảmrestrictive conditionđiều kiện ràng buộchạn chếrestrictive (trade) practices: biện pháp mậu dịch hạn chếrestrictive sầu budget: ngân sách hạn chếrestrictive business practices: những phương án sale có tính hạn chếrestrictive business pratices: các mánh khoé tinh giảm tởm doanhrestrictive sầu clause: luật pháp hạn chếrestrictive covenant: thỏa ước hạn chếrestrictive covenant: quy định hạn chếrestrictive sầu credit policy: cơ chế tín dụng thanh toán hạn chếrestrictive endorsement: cam kết hậu hạn chếrestrictive sầu labour practice: sách lược lao rượu cồn hạn chếrestrictive labour practice: hành vi giảm bớt lao độngrestrictive sầu license: giấy tờ buôn bán hạn chếrestrictive monetary policy: cơ chế giải ngân cho vay hạn chếrestrictive practices: những biện pháp bao gồm tính hạn chếrestrictive practices: các mánh khoé hạn chếrestrictive sầu practices: số đông biện pháp có tính hạn chếrestrictive sầu scheme: chiến lược giảm bớt (sản phẩm hóa)restrictive sầu scheme: kế hoạch hạn chếrestrictive sầu trade agreement: thỏa ước mậu dịch hạn chếrestrictive sầu trade agreement: thỏa ước thương mại hạn chếrestrictive trade practices: các mánh khoé hạn chế gớm doanhmang tính chất hạn chếrestrictive endorsementký kết hậu, bối thỏng hạn địnhrestrictive sầu trade agreementpháp luật không cạnh tranh

Xem thêm: “Số Th Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Th

*

*

*

restrictive

Từ điển Collocation

restrictive sầu adj.

VERBS be, seem

ADV. extremely, highly, very | increasingly | fairly, rather, somewhat | unduly, unnecessarily He argued that the law was unduly restrictive.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *