For the purpose of this chạy thử, we"re going khổng lồ take every direction that you could possibly look, & stretch it into this giant rectangle.

Bạn đang xem: Rectangle là gì


Vì mục đích của màn biểu diễn demo này, Shop chúng tôi vẫn tiến hành trên toàn bộ những hướng nhưng mà chúng ta có thể nhận thấy được, cùng trình bày bọn chúng trên 1 màn hình thật lớn này.
The size và color in each rectangle represent different metrics, so you can combine different aspects of your data inkhổng lồ a single maze-mobile.comsualization.
Kích thước với Color trong từng hình chữ nhật đại diện thay mặt cho những chỉ số khác biệt nhằm chúng ta có thể phối kết hợp những chi tiết khác nhau của dữ liệu vào một hiển thị độc nhất vô nhị.
If you find that our responsive ad code doesn"t bởi everything you need, you may modify the ad code khổng lồ specify either a general shape (horizontal, vertical, and/or rectangle) that your ad unit should consize lớn or an exact form size for your ad unit maze-mobile.coma CSS.
Nếu bạn thấy mã lăng xê đáp ứng của Shop chúng tôi không triển khai hồ hết điều bạn phải, chúng ta cũng có thể sửa thay đổi mã truyền bá nhằm chỉ định hình dạng phổ biến (ngang, dọc và/hoặc hình chữ nhật) cơ mà đơn vị chức năng truyền bá của chúng ta bắt buộc tuân thủ hoặc kích thước đúng chuẩn mang đến đơn vị chức năng PR của bạn thông qua CSS.
Al Quoz industrial areas 1, 2, 3 and 4 are in the southwest of the rectangle, and is being developed by Dubai Municipality as an industrial & mass accommodation area.
Các khu công nghiệp Al Quoz 1, 2, 3 và 4 nằm ở phía tây-nam của hình chữ nhật, với đang rất được Dubai cải tiến và phát triển thành một khu công nghiệp và nhà tại đại bọn chúng.
From the west side of the rectangle, Wo On Lane & Wing Wah Lane extover khổng lồ host several more spots for drinks & food.
Từ phía tây của hình chữ nhật, hẻm Wo On và hang cùng ngõ hẻm Wing Wah mở rộng nhằm đựng nhiều địa điểm phục vụ ẩm thực ăn uống.
Newly developed (2012) Al Quoz 2 is south of Al Khail road towards Meydan và the only area outside the rectangle.
(Any industrial enmaze-mobile.comronment where live electrical conductors can occur) Yellow rectangle with green letters "SD", a grounding symbol và CSA symbol - Capable of dissipating an electrostatic charge in a controlled manner.
(Bất kỳ môi trường thiên nhiên công nghiệp làm sao rất có thể dẫn năng lượng điện trực tiếp) Hình chữ nhật màu sắc quà bao gồm chữ "SD" màu xanh lá cây, hình tượng nối đất và biểu tượng CSA - Có tài năng xua tan năng lượng điện tĩnh năng lượng điện Theo phong cách được điều hành và kiểm soát.
And because fertility rates fell across that very same period that life expectancy was going up, that pyramid that has always represented the distribution of age in the population, with many young ones at the bottom winnowed khổng lồ a tiny peak of older people who make it & surmaze-mobile.comve sầu khổng lồ old age, is being reshaped inlớn a rectangle.
Và cũng chính vì tỷ lệ sinch đang giảm thuộc quá trình nhưng tuổi tchúng ta tăng lên, Cái klặng trường đoản cú tháp nhưng sẽ luôn luôn luôn luôn đại diện cho những nhóm tuổi vào số lượng dân sinh, với tương đối nhiều thanh niên sinh sống dưới cùng nhỏ dần dần cho một đỉnh nhỏ tuổi chỉ số lượng người to tuổi còn sinh sống đã bị định hình lại thành một hình chữ nhật.

Xem thêm:


In a cyclic quadrilateral ABCD, the incenters M1, M2, M3, M4 (see the figure to lớn the right) in triangles DAB, ABC, BCD, & CDA are the vertices of a rectangle.
Trong một tứ giác nội tiếp ABCD, những trung tâm đường tròn nội tiếp M1, M2, M3, M4 (coi Hình 3) của những tam giác DAB, ABC, BCD, & CDA là 4 đỉnh của một hình chữ nhật.
You may modify your ad code khổng lồ specify the general shape (horizontal, vertical, and/or rectangle) that your ad unit should consize lớn.
quý khách có thể sửa đổi mã PR nhằm chỉ định hình dạng thông thường (ngang, dọc và/hoặc hình chữ nhật) mà đơn vị PR đề nghị tuân thủ.
For example, if you’re examining a single Campaign, each rectangle represents a single Ad Group (the next cấp độ of the Google Ads hierarchy).
Ví dụ: nếu khách hàng sẽ kiểm soát một Chiến dịch, thì từng hình chữ nhật thay mặt cho một Nhóm quảng bá (cung cấp tiếp theo sau của vật dụng bậc Google Ads).
Raised on a 2.85 m high podium, the temple dominated the diễn đàn of the Roman city, forming a rectangle almost twice as long as it is wide, measuring 26.42 m by 13.54 m.
Lớn lên trên mặt bục cao 2,85 m, ngôi đền kẻ thống trị diễn đàn của tỉnh thành La Mã, chế tác thành một hình chữ nhật lâu năm sát gấp đôi, rộng lớn 26,42 m x 13,54 m.
It is bordered to the north by Al Wasl và to lớn the west by Umilimet Al Sheif, Al Manara & Al Safa, forming a long rectangle between Al Khail và Sheikh Zayed roads.
Phía bắc gần cạnh Al Wasl cùng phía tây ngay cạnh Umilimet Al Sheif, Al Manara cùng Al Safa, chế tạo ra thành một hình chữ nhật dài thân mặt đường Al Khail cùng Sheikh Zayed.
Cắt giấy ra thành tư hình chữ nhật, vội lại làm cho đôi, cùng dán tiếp giáp sống lưng chúng lại cùng nhau để thành hình vuông vắn.
During this period Piet Mondrian"s painting Composition No. 10, 1939–1942, characterized by primary colors, trắng ground and black grid lines clearly defined his radical but classical approach to lớn the rectangle & abstract art in general.
Trong quy trình này, bức ảnh của Piet Mondrian Sáng tác số 10, khoảng tầm năm 1939-1942, được đặc thù do các màu cơ bạn dạng, nền White cùng những mặt đường lưới màu sắc Black cụ thể khẳng định giải pháp tiếp cận nâng tầm tuy vậy truyền thống của ông đối với hình chữ nhật cùng thẩm mỹ trừu tượng nói phổ biến.
Click a rectangle khổng lồ move down to lớn see the next cấp độ of the Google Ads hierarchy displayed in the report.
Nhấp vào hình chữ nhật để di chuyển xuống giúp xem cấp tiếp theo sau của đồ vật bậc Google Ads được hiển thị trong báo cáo.
Danh sách tróc nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *