Nâng cao vốn từ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ maze-mobile.com.

Bạn đang xem: Quotes nghĩa là gì

Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một giải pháp đầy niềm tin.


the symbols “ ” or ‘ ’ that are put around a word or phrase to lớn show that someone else has written or said it:
She moved khổng lồ Thành Phố New York City knowing that that"s where she had to lớn live to, quote, unquote, make it in the music world.
quote for sth Some insurers will even decline to lớn quote for new business if the trang chủ is in a risky area.

Xem thêm: " Nấm Rơm Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Nấm Rơm Trong Tiếng Việt


The old system allows market makers to lớn quote prices at which they will buy and sell large blocks of shares through all conditions.
quote sth at $1.50/£2.25/75p, etc. The British pound was quoted at $1.5117, down from $1.5135 in New York.
quote sth on sth The Footsie is an average of the nội dung prices of the biggest 100 companies quoted on the stoông chồng market.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *