Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Trung tâm dữ liệu


*

136 chủ đề Ngữ pháp Tiếng AnhLiên tự và Giới từ bỏ trong giờ AnhMột số bài bác Ngữ pháp giờ Anh khácTài liệu giờ đồng hồ Anh ttê mê khảoUnless, As long as, Provided/providing trong giờ Anh Trang trướcTrang sau

Unless, As long as, Provided/providing trong tiếng Anh

Tải xuống


*

Đây phần đông là các từ đều sở hữu nghĩa tương đương “if”, sử dụng vào ngôi trường phù hợp đưa ra một trả định và sự việc đương nhiên trả định kia.

Bạn đang xem: Provided that nghĩa là gì

1. Unless

Unless = except if (= trừ phi, trừ khi).

Cấu trúc Unless + mệnh đề xẻ nghĩa, mệnh đề chính hoặc Mệnh đề thiết yếu + unless + mệnh đề té nghĩa.

Lưu ý: Lúc mệnh đề chính lép vế mệnh đề té nghĩa cùng với Unless, cần phải có vết phảy (,) trọng tâm 2 mệnh đề.

Ví dụ:

The club is for members only. (Câu lạc cỗ chỉ dành cho các thành viên của nó) > You can”t go in unless you are a thành viên. (Bạn không thể vào được trừ khi bạn là một thành viên)I”ll see you tomorrow unless I have khổng lồ work late. (= except if I have to work late) > Tôi đã gặp mặt chúng ta vào trong ngày mai trừ ngôi trường đúng theo tôi đề nghị thao tác làm việc muộn.Don”t tell Sue what I said unless she asks you. (= except if she asks you) > Đừng nhắc với Sue phần đa gì tôi nói trừ phi cô ấy hỏi bạn.

Ta hay được dùng unless Một trong những lời tất cả tính chất cảnh cáo.

Ví dụ

We”ll be late unless we hurry. (= except if we hurry) > Chúng ta sẽ trễ mất giả dụ bọn họ ko khẩn trương.Unless you work much harder, you won”t pass the exam. > Nếu chúng ta không học tập siêng năng hơn, bạn sẽ không thi đậu đâu.I was told I wouldn”t pass the exam unless I worked harder. > Tôi đã có được nhắc nhở rằng sẽ không còn thi đậu còn nếu không học chăm chỉ rộng.

2. As long as

As long as hoặc So long as nghĩa là “miễn sao, chỉ cần”. Trong số đó, So long as mang tính chất trọng thể hơn. 

Cấu trúc As long as/So long as + mệnh đề vấp ngã nghĩa, mệnh đề chính hoặc Mệnh đề chủ yếu + as long as/so long as + mệnh đề xẻ nghĩa.

Lưu ý: Khi mệnh đề chính lép vế mệnh đề bửa nghĩa với As long as/So long as, cần phải có lốt phảy (,) ở giữa 2 mệnh đề.

Ví dụ

As long as it is free, I will go. ( Miễn là nó miễn tầm giá, tôi đã đi)You are allowed khổng lồ go as long as you let us know when you arrive. ( quý khách hàng được phép đi miễn là chúng ta mang đến công ty chúng tôi biên bao giờ bạn sẽ đi)You can borrow the oto so long as you don’t drive sầu too fast.

( Quý Khách có thể mượn mẫu xe này miễn là bạn ko đi thừa nhanh)

3. Provided that/ Providing that

Provided that có nghĩa tương tự “if” = nếu. 

Cấu trúc: Provided that + mệnh đề ngã nghĩa, mệnh đề chính hoặc Mệnh đề thiết yếu + provided that + mệnh đề vấp ngã nghĩa.

Lưu ý: Khi mệnh đề chính đứng sau mệnh đề bổ nghĩa với Provided that, cần có vết phảy (,) ở giữa 2 mệnh đề.

Ví dụ

We”ll be there at about 7.30, provided that there”s a suitable train.Provided that there are enough seats, anyone can come on the trip.Provided that the boat leaves on time, we should reach France by morning.

Ngoà ra, hoàn toàn có thể thay Providedthat bởi Provided; Providing, Providing that.

Providing (that) phổ cập hơn lúc nói; provided (that) thông dụng hơn khi viết.

Ví dụ

You can get a senior citizen’s reduction providing you’ve sầu got a railcard.They may vì chưng whatever they like provided it is within the law.

những bài tập ứng dụng

Bài 1: Write a new sentence with the same meaning. Use unless in your sentence.

Xem thêm: Các Cụm Từ Với "Fuck" :V - Bí Mật Không Phải Ai Cũng Biết

1 You must try a bit harder, or you won’t pass the exam.

You won’t pass the exam unless you try a bit harder.

2 Listen carefully, or you won’t know what khổng lồ vì chưng.

You won’t know what khổng lồ do…………………

3 She must apologise to me, or I’ll never speak to her again.

4 You have sầu to speak very slowly, or he won’t understand you.

5 Business must improve soon, or the company will have sầu to lớn cchiến bại.

6 We need to vị something soon, or the problem will get worse.

Bài 2: Write sentences with unless.

1 The club isn’t open khổng lồ everyone. You’re allowed in only if you’re a thành viên.

You aren’t allowed in the club unless you’re a thành viên.

2 I don’t want lớn go khổng lồ the tiệc ngọt alone. I’m going only if you go too.

I’m not going………………….

3 Don’t worry about the dog. It will chase you only if you move sầu suddenly.

The dog……………

4 Ben isn’t very talkative. He’ll speak khổng lồ you only if you ask him something.

Ben……………

5 Today is a public holiday. The doctor will see you only if it’s an emergency.

The doctor……………

Đáp án

Bài 1

2 You won’t know what lớn do unless you listen carefully.

3 I’ll never speak to lớn her again unless she apologises (lớn me). or Unless she apologises (to me), I’ll …

4 He won’t understand you unless you speak very slowly. or Unless you speak very slowly, he …

5 The company will have sầu to lớn close unless business improves soon. or

Unless business improves soon, the company …

6 The problem will get worse unless we vị something soon. or Unless we vì something soon, the problem …

Bài 2

2 I’m not going (to lớn the party) unless you go too. / … unless you’re going too.

3 The dog won’t chase you unless you move sầu suddenly.

4 Ben won’t speak lớn you unless you ask hlặng something.

5 The doctor won’t see you unless it’s an emergency. / … unless it’s an emergency.

Tải xuống

Đã tất cả ứng dụng VietJachồng trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn uống, Văn uống chủng loại, Thi online, Bài giảng….miễn mức giá. Tải tức thì áp dụng trên Android với iOS.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *