Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ maze-mobile.com.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một bí quyết sáng sủa.


Bạn đang xem: Proctor là gì

It must be remembered that the proctors, the professors và others have sầu the responsibility of running the university and of teaching students.
A senior proctor told me that no fewer than four demonstrations had totally failed khổng lồ get off the ground.
In addition, a number of local authorities with experience of squatting problems và some university proctors were opposed khổng lồ the introduction of the criminal law in this area.
The priors were warned against conducting business and manumitting servile lands and serfs without consulting their fellow proctors & seeking the consent of their chapters.
The proctor can not help a student with the test, but is allowed to help the student with instructions.
He was classical examiner in 18589, classical moderator in 18656, & senior proctor & select preacher in 1862.
No time warning is given, except that tests can not be turned in until the proctor announces that 30 minutes have sầu passed.
Các ý kiến của những ví dụ không diễn đạt ý kiến của những biên tập viên maze-mobile.com maze-mobile.com hoặc của maze-mobile.com University Press hay của các công ty cấp phép.
*

Xem thêm: Cuộc Sống Cô Độc Của Nghệ Sĩ Ưu Tú Việt Anh (Nghệ Sĩ), Cuộc Sống Cô Độc Của Nghệ Sĩ Ưu Tú Việt Anh

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp loài chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *