Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú maze-mobile.com.Học các tự bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tin.


Bạn đang xem: Prepare là gì

The attentiveness of the nurse & the nourishment she prepares is for the sake of a siông xã person, a patient.
Nonetheless, it appears that moral orthodoxy, as defined by what the public is prepared lớn accept, is on the side of the animal experimentalists.
Instead, let us redouble our efforts và be prepared to sail this new, complex, perverse, destructive, fascinating, cherished river whose name is still pediatric cardiology!
The stems were prepared as described above sầu, and infested with prey as for the mixed prey mật độ trùng lặp từ khóa treatment (iv) previously described.
The miners were prepared to lớn resort, if not lớn violence, then lớn acts of civil disobedience và incursions onkhổng lồ contested land.
Unless the architectural profession & schools of architecture are prepared to look outwards, our standing in research could slip ever lower.
The landlord once suggested that a relative sầu of his would be prepared lớn swap property with the tenants.
Farmers were prepared khổng lồ accept some late blight in tubers if other characteristics were favourable.
Các ý kiến của những ví dụ ko mô tả ý kiến của các biên tập viên maze-mobile.com maze-mobile.com hoặc của maze-mobile.com University Press xuất xắc của những bên trao giấy phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *