In September 1932, a senior prince threatened the king"s abdication if a permanent constitution did not grant the palace greater power.

Bạn đang xem: Permanently là gì


Tháng 9/1932 một hoàng tử cao cấp đã đe dọa Quốc vương vãi sẽ thoái vị nếu như Hiến pháp cấm đoán Hoàng gia có quyền lực tối cao to hơn.
Additionally, any related accounts will be permanently suspended, và any new accounts that you try lớn open will be terminated without a refund of the developer registration fee.
Nhiều hơn, bất kỳ thông tin tài khoản như thế nào tất cả liên quan cũng biến thành bị đình chỉ vĩnh maze-mobile.comễn và phần đông thông tin tài khoản new cơ mà các bạn cố gắng mở cũng trở thành bị dứt cơ mà không được hoàn lại phí tổn ĐK dành riêng cho công ty cách tân và phát triển.
Nationals of any country may maze-mobile.comsit Montenegro without a maze-mobile.comsa for up lớn 30 days if they hold a passport with maze-mobile.comsas issued by Ireland, a Schengen Area thành maze-mobile.comên state, the United Kingdom or the United States or if they are permanent residents of those countries.
Công dân của bất kể non sông như thế nào hoàn toàn có thể cho Montenegro nhưng mà không đề xuất thị thực lên đến mức 30 ngày nếu như chúng ta sở hữu thị thực cung cấp vị Ireland, non sông member Khối hận Schengene, Vương quốc Liên hiệp Anh cùng Bắc Irelvà hoặc Hoa Kỳ hoặc trường hợp họ là bạn thường trú tại đa số non sông này.
Amchitka was populated for more than 2,500 years by the Aleut people, but has had no permanent population since 1832.
Predators with permanent territories must tough it out, while most of their prey disappear over the horizon. GRUNTING AND MOOING
Thụ săn mồi cùng với lãnh địa rất gần gũi cũng đề nghị chịu đựng chình ảnh trở ngại, trong lúc đều bé mồi của bọn chúng bặt tăm tận chân trời.
A permanent synod in Constantinople investigated the writings of a deceased monk named Constantine Chrysomallos which had been circulating in certain monasteries.
Một hội nghị tôn giáo thường xuyên trực sinh sống Constantinopolis đã thực hiện khảo sát các tác phẩm của một tu sĩ thừa núm tên là Konstantinos Chrysomallos từng 1 thời được lưu hành khắp những tu maze-mobile.comện nhất mực.
Following the District Court of Guam"s June 2015 ruling permanently enjoining Guam officials from enforcing the 1994 law banning same-sex marriage and the U.S Supreme Court"s ruling in Obergefell v. Hodges, Guam legislators on August 12, 2015 passed the Guam Marriage Echất lượng Act of năm ngoái, which created legal eunique in cimaze-mobile.coml marriage.
Sau kết án của Tòa án quận Guam trong thời điểm tháng 6 năm năm ngoái, vĩnh maze-mobile.comễn không cho những quan tiền chức thay máu chính quyền Guam thi hành quy định năm 1994 cấm kết duyên đồng giới và kết án của Tòa án tối cao Hoa Kỳ trong Obergefell v. Hodges, những nhà lập pháp đảo Guam ngày 12 mon 8 năm năm ngoái đang trải qua Đạo khí cụ bình đẳng hôn nhân gia đình năm 2015, làm ra đồng đẳng hợp pháp vào hôn nhân dân sự.
In that correspondence between us... we were trying lớn create something permanent... but you came instead... & brought the ephemeral.
Trong mối quan hệ đó giữa tụi anh, tụi anh ao ước gây ra một cái gì đó lâu dài. Nhưng chũm vào đó em lại cho tới... cùng đưa đến loại phù du.
The Slavonic language, which was given a written and more permanent form by the two brothers, flourished, developed, & later became diversified.
Ngôn ngữ Slamaze-mobile.comc được ký kết hiệu bằng chữ cái lâu bền nhờ nhị anh em này, đã làm được giữ truyền trsinh hoạt cần phong phú rộng, cùng tiếp đến còn có rất nhiều trở nên thể.

Xem thêm: Chiều Cao Soobin Hoàng Sơn Cao Bao Nhiêu? Soobin Hoàng Sơn Cao Bao Nhiêu


Happiness has been described as a state of well-being that is characterized by relative sầu permanence, by emotions ranging from mere contentment khổng lồ deep & intense joy in limaze-mobile.comng, và by a natural desire for it to continue.
Hạnh phúc được diễn đạt là một trong những tâm lý vui mừng quýnh tương đối lâu dài, là đông đảo cung bậc xúc cảm từ bỏ thỏa nguyện cho đến sung sướng sâu xa, cùng ước mong mỏi thoải mái và tự nhiên là được thường xuyên tinh thần kia.
Many who lost their homes needed transitional housing to tide them over until they could find more-permanent dwellings.
This first minor breakthrough led to lớn roles in the films Permanent Midnight (1998), Rushmore (1998), & Soldier (1998).
Cách nâng tầm nhỏ này dẫn Nielsen tới những vai diễn trong các phyên ổn nlỗi Permanent Midnight (1998), Rushmore (1998) cùng Soldier (1998).
For example, in a discussion of the earth as man’s permanent trang chủ you might be preparing lớn use Revelation 21:3, 4.
Thí dụ, vào một bài xích giảng nói đến trái khu đất là nơi ngơi nghỉ vĩnh maze-mobile.comễn của loài bạn, bạn có thể chuẩn bị nhằm dùng Khải-huyền 21:3, 4.
Make clear whether you are discussing a permanent solution, short-term relief, or simply how to lớn cope with a situation that is not going khổng lồ change in this system of things.
Hãy phân tích bạn đang bàn luận một phương án lâu dài hoặc trong thời điểm tạm thời, hoặc đó chỉ là bí quyết đối phó với 1 trường hợp tất yêu thay đổi được vào khối hệ thống này.
Rabbits were introduced to Laysan and Lisianksi, where they multiplied and devoured most of the vegetation, permanently extinguishing several species.
Thỏ được mang lại đảo Laysan và Lisiankđắm say, vị trí bọn chúng ngày càng tăng con số cùng ăn mất phần nhiều thảm thực đồ dùng chỗ đây, xuất xắc diệt trả toàn một vài loài thực trang bị.
After reading this letter Pitt summoned Canning khổng lồ London for a meeting, where he told him that if he resigned it would open a permanent breach between the two of them as it would cast a slur on his conduct.
Sau Khi hiểu lá thư này Pitt triệu tập Canning mang lại Luân Đôn cho một cuộc họp, nơi ông sẽ nói cùng với ông rằng nếu ông từ chức nó đang lộ diện một maze-mobile.com phạm thường xuyên giữa hai người bọn họ vì chưng nó sẽ đúc một gièm pha pha về hành động của mình.
(1 John 2:15-17) In contrast with the uncertain riches, the fleeting glory, & the shallow pleasures of the present system, “the real life” —everlasting life under God’s Kingdom— is permanent and worthy of our sacrifices, promaze-mobile.comded we make the right sacrifices.
(1 Giăng 2:15-17) Trái với của nả ni còn mai mất, danh vọng phù du thuộc hầu hết vui thú tuyệt nhất thời của thế gian này, “cuộc sống thật”—đời sống lâu dài bên dưới quyền thống trị của Nước Trời—new thật sự bền vững cùng xứng đáng nhằm chúng ta biểu đạt ý thức hy sinh, miễn sao đúng chuẩn.
My state of Alabama, like a number of states, actually permanently disenfranchises you if you have sầu a criminal conmaze-mobile.comction.
Tôi sống sống bang Alabama, cũng giống như phần nhiều bang không giống đang thực thụ tước đoạt quyền bầu cử của người tiêu dùng mãi mãi nếu như khách hàng tội vạ hình sự
Danh sách truy vấn vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *