GO OVERBOARD

Nghĩa đen:

Nghĩa black của thành ngữ go overboard là: Đi qua thành tàu (… với rơi xuống nước!).Quý Khách đang xem: Overboard là gì

Nghĩa rộng:

Làm chiếc gì đấy quá mức (to go to excess; lớn vì chưng too much)

Tiếng Việt bao gồm giải pháp sử dụng tương tự:

Làm vượt, quá tay, thừa lời…

Ví dụ:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *