Trạng từ bỏ chỉ địa điểm cho chúng ta biết địa điểm chốn điều gì xẩy ra. Các trạng từ bỏ chỉ địa điểm thường được đặt sau rượu cồn trường đoản cú chính hoặc sau mệnh đề cơ mà chúng bửa nghĩa. Trạng trường đoản cú chỉ địa điểm ko vấp ngã nghĩa cho tính trường đoản cú hoặc trạng từ không giống. Một số ví dụ về trạng từ chỉ khu vực chốn: here, everywhere, outside, away, around

Ví DụJohn looked around but he couldn”t see the monkey.I searched everywhere I could think of.I”m going back to school.Come in!They built a house nearby.She took the child outside.

Bạn đang xem: Over here là gì

Đang xem: Over here là gì

Here cùng There

Herethere là phần lớn trạng trường đoản cú phổ cập nhất chỉ xứ sở. Chúng cung cấp một địa chỉ tương đối so với người nói. Với đa số đụng từ bỏ hoạt động, here Có nghĩa là “hướng đến hoặc sinh hoạt thuộc với người nói” và there nghĩa là “bí quyết xa, hay là không ở cùng với người nói”.

CâuÝ Nghĩa
Come here!Come towards me.
The table is in here.Come with me; we will go see it together.
Put it there.Put it in a place away from me.
The table is in there.Go in; you can see it by yourself.

Here với there được kết phù hợp với giới từ bỏ để chế tác những nhiều tự phổ cập.

Ví DụWhat are you doing up there?Come over here & look at what I found!The baby is hiding down there under the table.I wonder how my driver”s license got stuông xã under here.

Here với there được đặt ở đầu câu vào lốt chấm than hoặc Khi phải nhấn mạnh vấn đề. Chúng được theo sau bởi vì đụng từ ví như nhà từ là danh tự, hoặc vì một đại từ bỏ nếu như nhà ngữ là đại từ bỏ.

Trạng từ chỉ vị trí cũng là giới từ

đa phần trạng tự cũng rất có thể được thực hiện làm giới từ. Lúc được sử dụng có tác dụng giới tự, bọn chúng cần được theo sau bởi vì một danh tự.

TừDùng nhỏng một trạng từ bỏ chỉ nơi chốn, vấp ngã nghĩa mang lại rượu cồn từDùng nlỗi một giới từ
aroundThe marble rolled around in my hvà.I am wearing a necklace around my neck.
behindHurry! You are getting behind.Let”s hide behind the shed.

Xem thêm: Start Out Là Gì - Nghĩa Của Từ Start Out Trong Tiếng Việt

downMary fell down.John made his way carmaze-mobile.coms.comully down the cliff.
inWe decided to drop in on Jake.I dropped the letter in the mailbox.
offLet”s get off at the next stop.The wind blew the flowers off the tree.
onWe rode on for several more hours.Please put the books on the table.
overHe turned over and went baông xã to sleep.I think I will hang the picture over my bed.

Trạng trường đoản cú chỉ địa điểm kết thúc bởi -where

Trạng từ chỉ vị trí dứt bởi -where diễn đạt phát minh về địa chỉ nhưng không chỉ xác định trí hoặc hướng cụ thể.

Ví DụI would like lớn go somewhere warm for my vacation.Is there anywhere I can find a perfect plate of spaghetti around here?I have sầu nowhere to go.I keep running in khổng lồ Sally everywhere!

Trạng từ bỏ chỉ địa chỉ ngừng bằng -wards

Trạng trường đoản cú chỉ vị trí chấm dứt bằng –ward mô tả chuyển động về một phía ví dụ.

Ví DụCats don”t usually walk backwards.The ship sailed westwards.The balloon drifted upwards.We will keep walking homewards until we arrive sầu.

Cẩn thận: Towards là 1 trong giới từ, chưa hẳn là một trong trạng từ bỏ, bởi vậy nó luôn được theo sau do một danh tự hoặc một đại từ.

Trạng tự chỉ địa điểm mô tả cả vận động & vị trí

Một số trạng trường đoản cú chỉ nơi chốn diễn tả cả vận động & địa chỉ cùng lúc.

Ví DụThe child went indoors.He lived & worked abroad.Water always flows downhill.The wind pushed us sideways.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *