Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ maze-mobile.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


Bạn đang xem: Out of office là gì

So, if these rules are so straightforward, there must be some sort of perfect out of office auto-reply, right?
It also recently unveiled a smart auto-reply feature, a time-saver designed to guess how you might want to respond to an email.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên maze-mobile.com maze-mobile.com hoặc của maze-mobile.com University Press hay của các nhà cấp phép.
*

*

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


*

Xem thêm: Tiểu Sử Gin Tuấn Kiệt Chiều Cao, Sự Nghiệp, Tiểu Sử Gin Tuấn Kiệt

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *