Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ maze-mobile.com.Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một cách sáng sủa.


Bạn đang xem: Out là gì

(of a ball in a sport such as tennis) landing outside one of the lines that mark the area where the game is played:
I was hit on the head, & I must have been out cold (= completely unconscious) for about ten minutes.
doing something, or intending khổng lồ bởi something, for an unpleasant reason or only because it is good for you & not others:
to lớn publish the fact that a famous person is gay, especially when that person does not want it to be known:
if something can be used out of the box, it can be used immediately, without a lot of effort being needed to lớn prepare it:
*

*

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms


Xem thêm: Register Nghĩa Là Gì

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *