1. Cách sử dụng Very

Dùng Very cùng với tính từ bỏ, quá khứ phân từ bỏ giữ mục đích là tính tự cùng trạng tự. Very vào trường thích hợp này tức thị “rất”.quý khách hàng sẽ xem: Not really là gì

Ví dụ:

I am very hungry.I was very pleased to lớn get your letter.You played very well.

Bạn đang xem: Not really nghĩa là gì

Quý Khách sẽ xem: Not really tức là gì

Bạn đang xem: Not really tức thị gì

Nhưng lưu ý cách sử dụng very (much) trong câu sau:I’m very much afraidthat your son may be involved in the crime.

Very ko được dùng cùng với thừa khđọng phân từ bỏ có nghĩa bị động. Ttuyệt vào kia, Much, very much hoặc greatly (ngữ điệu trang trọng) thường được dùng.

Ví dụ:

Your help was very much appreciated.He was much loved by everyone.She was greatly admired.

Dùng Very nhằm nhấn mạnh tính tự sinh sống thể so sánh duy nhất hoặc trước own. Không dùng Very trước đối chiếu tốt nhất có most. Trong trường đúng theo này, ta nỗ lực bởi by far.

Ví dụ:

They wanted thevery bestchất lượng.Be there by sixat the very lademo.At last he had hisvery owncar(=thuộc về riêng rẽ anh ấy chứ đọng chưa hẳn ở trong về ai khác).I think watching television isby far the most harmfulactivity for a child.

Not: …is the very most harmful activity for a child.

Với dạng so sánh rộng của tính từ, ta dùng much, very much, a lot

Ví dụ:

Your work is very much better.They are much younger children.

Very không được sử dụng với tính từ và trạng từ vốn đã có nghĩa “rất kỳ”. Ttuyệt vào đó, rất có thể thực hiện một trạng từ cấp độ như absolutely,completely…

Ví dụ:

She was absolutely furious.I’m completely exhausted.You played really brilliantly.

Very cũng ko đi cùng với các tính từ bỏ với nghĩa tuyệt vời nlỗi dead, quality.

Ví dụ:

The king wasdead.Not:The king was very dead.He ismarried. (Not:He is very married.)

Very không sử dụng với hễ từ. Tgiỏi vào kia, ta sử dụng very much.

Ví dụ:

We enjoyed staying with you very much.

Xem thêm: Bao Nhiêu Tuổi Thì Được Hưởng Lương Hưu, Thủ Tục Nghỉ Hưu Trước Tuổi

Lưu ý cấu trúc the very same

Ví dụ:


*

2. Cách thực hiện Really

Dùng Really để nói điều gì đúng là thực sự.

Ví dụ:

What bởi you really think about it?Tell me what really happened.They are not really my aunt và uncle.I can"t believe sầu I am really going khổng lồ meet the princess.

Dùng Really để nhấn mạnh vấn đề điều gì bạn đang nói hoặc một ý kiến các bạn đưa ra.

Ví dụ:

I want to lớn help, I really do.Now I really must go.I really don"t mind.He really likes you.Ireally và trulyam in love this time.

Dùng Really nhằm nhấn mạnh vấn đề tính tự hoặc trạng từ bỏ.

Ví dụ:

a really hot fireI"m really sorry.She was driving really fast.

Dùng Really, thường vào câu che định, để sút độ mạnh điều ai đang nói.

Ví dụ:

I don"t really agree with that.It doesn"t really matter.‘Did you enjoy the book?’ ‘Not really’(=‘no’ or ‘not very much’).We’ve sầu done well, really.

Lưu ý: Vị trí của Really rất có thể biến đổi nghĩa của câu.

Ví dụ:

I don’t really know tức thị bạn ko Chắn chắn về điều nào đó.I really don’t know nhấn mạnh các bạn không thể xuất xắc biết.

Dùng Really trong câu hỏi và câu phủ định Khi bạn có nhu cầu ai kia nói “không”.

Ví dụ:

Do you really expect me to lớn believe sầu that?I don"t really need to go, bởi vì I?

Ví dụ:

We"re going to Japan next month.’ ‘Oh, really?’"She"s resigned.’ ‘Really? Are you sure?’

Dùng Really dể phân bua các bạn thuyệt vọng về bài toán nhưng ai đó đã làm cho.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *