By maze-mobile.com • Tháng Ba 7, 2019

CÁCH DỊCH ‘NHÌN NHẦM’, ‘HIỂU NHẦM’, ‘NÓI NHẦM’, ‘VIẾT NHẦM’, ‘ĐỌC NHẦM’ SANG TIẾNG ANH

1. NHẦM/LẦM2. NHẦM LẪN/LẦM LẪN (đt): MISTAKE A FOR B/CONFUSE A AND/WITH B3. NHÌN NHẦM/NHÌN LẦM (đt): MISTAKE A FOR B/CONFUSE A AND/WITH B4. TRƯỜNG HỢPhường NHÌN/NHẬN NHẦM NGƯỜI: A CASE OF MISTAKEN IDENTITY5. HIỂU NHẦM/HIỂU LẦM5a. HIỂU NHẦM/HIỂU LẦM (đt): MISTAKE SB/ONE’S MEANING5b. HIỂU NHẦM/HIỂU LẦM/HIỂU SAI (đt): MISUNDERSTAND6. ĐIỀU NHẦM LẪN/ĐIỀU LẦM LẪN (dt) MISTAKE(n)7. NÓI NHẦM/VIẾT NHẦM (đt): MISTAKE (IN WRITING/SPEAKING)8. MỘT SỐ TỪ NGỮ DIỄN ĐẠT ‘… NHẦM /LẪN’9. DO NHẦM/ LẦM LẪN (ph) BY MISTAKE (adv)

1. NHẦM/LẦM

‘Nhầm’ và ‘lầm’ là tự nhị tự đồng nghĩa tương quan, bọn chúng hay kết hợp với ‘lẫn’tạo nên thành ‘nhầm lẫn’ với ‘lầm lẫn’.Quý khách hàng đã xem: Nhaầm lẫn giờ anh là gì

2. NHẦM LẪN/LẦM LẪN (đt): MISTAKE A FOR B/CONFUSE A AND/WITH B

Nếu ta nói ‘nhầm lẫn’/ ‘lầm lẫn’ A (fan nọ/vật nọ) với B (tín đồ kia/thiết bị kia) thì tương tự làm việc giờ Anh là ‘to mistake sth/sb for sth/sb’. Xin coi một vài ví dụ:

– He always mistakes my overcoat for his.– She is often mistaken for her twin sister.– I think you must be mistaking me for someone else.

Bạn đang xem: Nhaầm lẫn tiếng anh là gì

Trong giờ đồng hồ Anh, đồng nghĩa tương quan cùng với ‘khổng lồ mistake sth/sb for sth/sb’ là ‘lớn confuse sth/sb & (hoặc with) sth/sb’ như:

– People often confuse me và my twin sister.– Be careful not to confuse quality with quantity.

3. NHÌN NHẦM/NHÌN LẦM (đt): MISTAKE A FOR B/CONFUSE A AND/WITH B

Cấu trúc ‘lớn mistake sth/sb for sth/sb’ và ‘to lớn confuse sth/sb & (hoặc with) sth/sb’ cũng rất có thể dịch là ‘quan sát lầm’ hoặc ‘chú ý nhầm’ như I think you must be mistaking me for someone else.’ (Mình nghĩ kiên cố chúng ta đang (NHÌN) lầm bản thân với ai đó) với ‘People often confuse me và my twin sister.’ (Người ta tốt (NHÌN) nhầm tôi với người em sinc đôivới tôi).

4. TRƯỜNG HỢP NHÌN/NHẬN NHẦM NGƯỜI: A CASE OF MISTAKEN IDENTITY

Nhân Lúc nói tới hễ từ bỏ ‘chú ý nhầm/lầm’ thì ta cũng bắt buộc kể tới một trường phù hợp trong cuộc sống thường ngày đôi khi vì chưng ‘quan sát lầm’ nhưng sinh hoạt giờ đồng hồ Anh bao gồm thành ngữ ‘A case of mistaken identity’ được gọi là ‘trường hợp nhầm người’ tuy nhiên lại thường mang lại các hiệu quả đau lòng nhỏng các ví dụ sau:

– A schoolboy who was stabbed to lớn death at his trang chủ may have sầu been the victyên ổn of mistaken identity (nàn nhân của vụ án đâm nhầm người).– He was shot in what seems khổng lồ have sầu been a case of mistaken identity (bị phun bởi vì lầm người).– The young man was arrested in a case of mistaken identity (bị bắt vì lầm người).

5a. HIỂU NHẦM/HIỂU LẦM (đt): MISTAKE SB/ONE’S MEANING

Ngoài các nghĩa nêu trên, ‘mistake’ còn tồn tại nét nghĩa ‘đọc nhầm’, ‘đọc lầm’ nhỏng các ví dụ sau:

– I must have sầu mistaken your meaning (Chắc tôi phát âm nhầm ý ông)– Don’t mistake me, I meant what I say (Đừng phát âm nhầm tôi, tôi nói tráng lệ và trang nghiêm đó)

5b. HIỂU NHẦM/HIỂU LẦM/HIỂU SAI (đt): MISUNDERSTAND

Ta cũng rất có thể sử dụng động từ bỏ ‘misunderstand’ cùng với nghĩa ‘gọi nhầm’ ai/ý muốn của ai …

6. ĐIỀU NHẦM LẪN/ĐIỀU LẦM LẪN (dt) MISTAKE(n)

Là danh từ, ‘mistake’ (điều nhầm lẫn) thường xuyên kết hợp với rượu cồn từ ‘make’ như:

– The waiter made a mistake over the bill.– We all made mistakes.

Xem thêm: Diệu Nhi Sinh Năm Bao Nhiêu, Tiểu Sử Diệu Nhi Và Bí Mật Về Vai Diễn Độ Lạ Khùng

7. NÓI NHẦM/VIẾT NHẦM (đt): MISTAKE

Ở tiếng Anh lúc ta ‘nói nhầm’ (make a mistake in speaking), ‘viết nhầm’ (make a mistake in writing) thì sống tiếng Anh hoàn toàn có thể dùng những từ sau:

MISTAKE: LỖI VIẾT NHẦM (KHÔNG CẦN THÊM ‘IN WRITING’)

– If you made a mistake (Nếu chúng ta viết nhầm), cross it out (thì cđọng xóa).

MISTAKE: LỐI NÓI NHẦM (KHÔNG CẦN THÊM ‘IN SPEAKING’)

– A common mistake (Lỗi nói nhầm phổ biến) is to say ‘lend’ when you mean ‘borrow’.

8. MỘT SỐ TỪ NGỮ DIỄN ĐẠT ‘… NHẦM /LẦM (SAI)’

a. MIS-SPEAK: NÓI NHẦM/NÓI LẦM (to state a fact that is inaccurate / lớn say something that is not correct, by mistake )

– The White House says an official misspoke when he made the clalặng.– The Secretary denied lying, but said that he misspoke.

b. MISREAD: ĐỌC NHẦM/SAI (misread something (as something) lớn read something wrongly)

9. DO NHẦM LẪN: BY MISTAKE (unintentionally )

– I’m sorry – I must have sầu dialed your number by mistake.– I am so sorry, sir – I gave sầu you the wrong dish by mistake. Oh, they hung up – they called the wrong number by mistake.– I’m sorry. I came inlớn the wrong room by mistake.– I chose the wrong road by mistake. Now we are lost.– He took my coat by mistake.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *