Toán học luôn là một trong những chủ đề từ vựng khiến khó khăn uống nhất mang lại người học. Không chỉ bởi tính chăm ngành, nhiều từ vựng còn tiếp cách đọc khó tuyệt giải thích khó đọc với người học. Để giúp đỡ quý khách hàng học vào vấn đề này, studytientị tạo ra series bài học chủ đề toán học để tóm gón toàn bộ từ vựng ở trên đây một cách cụ thể và chính xác nhất. Và hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nhận được lời giải đến câu hỏi:”Số ngulặng tố” trong Tiếng Anh là gì: Định nghĩa và ví dụ Anh-Việt.

Bạn đang xem: Nguyên tố tiếng anh là gì

1. “Số nguyên ổn tố” trong Tiếng Anh là gì: Định nghĩa và ví dụ Anh-Việt:

 

- Số ngulặng tố vào Tiếng Anh là Prime Number, có phiên âm cách phát âm trong Anh-Anh là /ˌpraɪm ˈnʌm.bər/ và trong Anh-Mỹ là /ˌpraɪm ˈnʌm.bɚ/. Prime Number là một danh từ chuyên ngành thuật ngữ toán học, có thể đứng độc lập để trở thành chủ ngữ cho câu cũng nhỏng cùng với các danh từ, tính từ khác tạo thành một cụm danh từ nhưng chúng ta rất ít Khi thấy điều này. Nếu chúng ta muốn nói đến “những số nguyên tố”, chúng ta thêm “s” vào sau danh từ “number”, cụ thể, chúng ta có: Prime numbers.

 

- Theo định nghĩa Tiếng Anh, ta có: A prime number is a natural number greater than one that can’t be divided by any other number except the number 1 và itself. In contrast, A natural number greater than 1 that is not a prime number is called a composite number. For example, 11 is a prime number because the only ways of writing it as a hàng hóa,1 x 11 or 11 x1, involve 11 itself. However, 6 is composite because it is a hàng hóa in which both numbers are smaller thân 6 which is 3 x 2 or 2 x 3.

 

- Theo định nghĩa Tiếng Việt, ta có số nguyên tố là một số tự nhiên lớn hơn một mà nó chỉ phân tách hết cho 1 và chính bản thân nó. Số ko phải số nguyên ổn tố tức số tự nhiên lớn hơn 1 có thể chia đều cho các số khác ngoài nó được phát âm là hợp số. Số nguyên ổn tố ví dụ nhỏng 2,3,5,7,11,... vì chúng chỉ có thể phân chia hết cho 1 và chính nó. Hợp số ví dụ như 6 có thể phân chia hết đến 2 vá 3 ngoài 1 và bản thân nó, 9 có thể chia hết mang lại 3 ngoài 1 và bản thân nó.

 

Hình hình ảnh minc họa Số ngulặng tố trong Tiếng Anh.

 

- Để phát âm rõ rộng về số ngulặng tố trong Tiếng Anh, chúng ta hãy cùng đến với một số ví dụ dưới phía trên nhé:

 

My teacher said that a natural number was called a prime number if it was greater than 1 & couldn’t be written as the sản phẩm of two smaller natural numbers.

Thầy giáo tôi nói rằng một số tự nhiên được gọi là số nguyên ổn tố nếu nó hài lòng điều kiện lớn rộng một và không thể bị viết thành phép nhân của 2 số nhỏ hơn nó.

 

Linda said that she didn’t understvà about prime numbers so she had a bad mark in this Math exam.

Lindomain authority nói rằng cô ấy không hiểu về những số nguyên ổn tố bắt buộc cô ấy đã nhận điểm kém vào bài xác minh Toán đó.

 

163,307 & 677 are prime numbers.

163,307 và 677 là những số nguim tố.

 

Jeremy introduces the project by considering a tiny computer program - a program to lớn compute the nth prime number.

Xem thêm: Stumble Upon Là Gì - Stumble Across/On/Upon Sth/Sb

Jeremy share một dự án bằng cách xem xét một cmùi hương trình máy tính nhỏ- chương thơm trình tính toán số nguyên ổn tố thứ n.

 

John said that in 1973, Denis Hanson proved that there exists a prime number between 3n và 4n.

John nói rằng vào năm 1973, Denis Hanson đã chứng mình được sự vĩnh cửu một số nguim tố giữa 3n và 4n.

 

I can be sure that 50 is not a prime number because it can be divided by 5,10,25,...

Tôi có thể chắc nịch với quý khách hàng rằng 50 không phải là số nguyên tố vì nó có thể phân chia mang lại 5,10,25,...

 

Viviana said that there were infinitely many prime numbers và we couldn’t find the simple formula that separates prime numbers from composite numbers.

Viviana nói rằng có vô số số nguim tố cùng chúng ta cần yếu tìm thấy bí quyết dễ dàng nhằm bóc những số nguyên tố khỏi những hợp số.

 

Tony said that he solved this problem và the answer was a prime number.

Tony nói rằng anh ấy đã giải ra bài toán và kết quả là một số nguim tố.

 

Hình hình họa minh họa Số nguyên ổn tố vào Tiếng Anh.

 

2. Từ vựng liên quan đến Số nguyên tố trong Tiếng Anh:

 

- Bên cạnh Prime number, chúng ta còn thêm rất nhiều từ vựng chủ đề toán học bao phủ đến chủ đề này, hãy cùng tìm phát âm xem chúng là gì nhé:

 

Từ vựng

Ý nghĩa

Primality

Tính nguim tố

Miller-Rabin primality test 

Kiểm tra nguyên hàm Miller-Rabin

Trial division

Phân đưa ra thử nghiệm

decimal digits

Chữ số thập phân

a Mersenne prime

Số nguim tố lớn nhất được được cho là gồm có 24,862,048 chữ số thập phân

AKS primality test

Kiểm tra tính sơ cấp AKS

Polynomial time

Thời gian nhiều thức

 

Hình hình ảnh minh họa Số nguim tố vào Tiếng Anh.

 

Trên trên đây là câu trả lời mang đến thắc mắc :”Số ngulặng tố” trong Tiếng Anh là gì: định nghĩa và ví dụ Anh-Việt”. Studytienghen ước ao rằng qua bài đọc, mọi khó khnạp năng lượng và do dự của bạn học đã được chúng mình trả lời để tự tin sử dụng Prime number vào bất cứ hoàn cảnh nào. Đừng quên học từ vựng qua các bài phát âm tiếp theo của chúng mình để mở rộng mang đến mình một vốn từ vựng phong phú mà vẫn chính xác nhé.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *