Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use tự maze-mobile.com.Học những từ bạn cần giao tiếp một bí quyết lạc quan.


Bạn đang xem: Mung bean là gì

Mung bean powder is used to make mung bean noodles, & is also occasionally used with the azalea flowers.
However, when bean sprouts are called for in recipes, it generally refers lớn mung bean or soybean sprouts.
A popular snack, "bindaetteok" (mung bean pancake) is made with ground mung beans và fresh mung bean sprouts.
A variation of cellophane noodles, called mung bean sheets or green bean sheets, are also available.
Two other common ingredients are tapioca flour & green bean (mung bean) flour (sometimes called green pea flour in certain recipes).
Các quan điểm của những ví dụ ko diễn tả quan điểm của các biên tập viên maze-mobile.com maze-mobile.com hoặc của maze-mobile.com University Press tốt của những công ty trao giấy phép.
*

*

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


Xem thêm: Snsd Lộ Chiều Cao Của Yoona Cao Bao Nhiêu? Snsd Lộ Chiều Cao Thật

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ với Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *