Bài viết thuộc phần 10 vào serie 27 bài viết về Phân biệt từ-cặp trường đoản cú dễ nhầm lẫn trong Tiếng Anh

trong những trường đoản cú dễ dàng nhầm lẫn độc nhất vô nhị của Từ Vựng Tiếng Anh là MOST Khi mà lại có tương đối nhiều cấu trúc khác biệt của từ bỏ nàgiống như MOST, MOST OF, THE MOST, ALMOST, MOSTLY.

Bạn đang xem: Mostly là gì

Tiếp nối Series bài viết Phân Biệt Các Từ Dễ Nhầm Lẫn vào Tiếng Anh, Thích Tiếng Anh riêng biệt (difference) giải pháp cần sử dụng của từng cấu trúc. Bài viết có Bài Tập Vận Dụng giúp cho bạn nắm vững lý thuyết hơn.

I/ PHÂN BIỆT VÀ CÁCH DÙNG

1. MOST

MOST vừa là đại tự, vừa là tính từ tính trường đoản cú, có nghĩa “hầu hết”. (Greatest in amount or degree).

CÔNG THỨC CHUNG: MOST + Ns (DANH TỪ SỐ NHIỀU)

Ví dụ:

Most people lượt thích watching TV.

Most students want to lớn have sầu a day off.

Most Japanese take a bath every day.

MOST còn là trạng từ, gồm phương pháp dùng tựa như “very”.

CÔNG THỨC CHUNG: MOST + ADJ

Ví dụ:


It was most kind of you.
That is most probably correct.
What’s your most prized possession?

2. MOST OF

MOST OF cũng tức là hầu như. Tuy nhiên không đi thẳng trước danh từ bỏ số các bất kì như MOST. MOST OF nên mạo từ hoặc thiết lập giải pháp trước danh từu theo sau, hoặc di chuyển trực tiếp cùng với tân ngữ.

CÔNG THỨC CHUNG: MOST + OF + (MẠO TỪ/ STại HỮU CÁCH) + N

Ví dụ:

I’ve sầu spent most of my life in Boston.

Most of us don’t eat a balanced diet.

Tom was on the phone most of the day.

3. THE MOST

THE MOST sử dụng vào so sánh duy nhất với tất cả nhì bí quyết hiểu.

Thứ nhất, THE MOST có thể là đối chiếu duy nhất của MUCH/ MANY, trái nghĩa cùng với THE LEAST. Và vì chưng MUCH/ MANY là lượng tự đề nghị cần 1 danh từ đi sau THE MOST.

CÔNG THỨC 1: THE MOST + N

Ví dụ:

After the race he won the most money.I love you the most in my life.This businessman is the one who possesses the most real estate in this town.

Xem thêm: Xem Phim Tiếng Anh Là Gì ? Ví Dụ Và Cách Dùng Đúng Văn Phạm Phim Trong Tiếng Tiếng Anh

Thđọng 2, THE MOST sử dụng trước tính trường đoản cú hoặc trạng từ dài trong đối chiếu độc nhất.

CÔNG THỨC 2: THE MOST + ADJ/ ADV dài

Ví dụ:

Of the three sister, she is the most beautiful.

Summer is the most colourful time of year.

The most interesting thing in London is the night life.

4. ALMOST

Almost là trạng tự, có nghĩa gần như là, hầu hết (not quite; very nearly)

CÔNG THỨC 1: ALMOST + TÍNH TỪ/ ĐỘNG TỪ/ TRẠNG TỪ

Ví dụ:


It was almost six o’cloông xã when he left.
I almost wish I hadn’t invited hyên ổn.
It’ll cost almost as much khổng lồ repair it as it would khổng lồ buy a new one.

ALMOST cò khởi sắc nghĩa là “gần như là tất cả”.

CÔNG THỨC 2: ALMOST ALL THE + DANH TỪ

Ví dụ:

Almost all the passenger on the bus were English.

ALMOST EVERYONE (EVERYBODY)/ EVERYTHING/ NO ONE/ NOTHING: gần như là tất cả phần đa người/ hầu hết thứ/ gần như không tồn tại ai/ không có gì.

Ví dụ:Almost everyone in her family has blonde hair.

5. MOSTLY:

MOSTLY với nghĩa chủ yếu, đa số.

CÔNG THỨC CHUNG: MOSTLY+ N

Ví dụ:

They eat local food mostly.

We receive sầu a lot of visitors, mostly Americans.

6. MỘT SỐ CẤU TRÚC KHÁC

At most: tối đa >

Ví dụ:

At most, the trip will cost $1,000.

Make the most of st: tận dụng tối đa cái gì

Ví dụ:

I will make the most of this summer vacation khổng lồ learn English.

II/ BÀI TẬP VẬN DỤNG

(ALMOST/ MOST) people know that smoking is harmful to lớn their health.He (MOST/ MOSTLY) fell asleep in the lecture. He frequently walked here, (MOSTLY/ ALMOST) because he wanted to see her.They are (MOST/ THE MOST) powerful in the competition. They can beat any opponents.(MOST/ MOSTLY) of us come from middle-class families.The town was (ALMOST/ MOST) entirely destroyed during the war.What’s (THE MOST/ MOST OF) you’ve ever won at poker?The kids loved the fair, but they enjoyed the bumper cars (MOST OF/ THE MOST) all.We were bitten by mosquitoes (THE MOST/ ALMOST) every night.It took us (MOSTLY/ ALMOST) a day khổng lồ get here.Which of you earns (MOST/ THE MOST) money?In this school, (MOST OF/ THE MOST) the children are from the Chinese community.The sociamenu tiệc nhỏ have been in office for (MOST/ ALMOST) ten years.At (MOSTLY/ MOST), the work will take a week.Her paintings are (ALMOST/ MOST) photographic in their detail & accuracy.He wanted lớn vày (THE MOST/ MOSTLY) good he could with the $2,000, so he gave it to charity.It was a (MOST/ MOSTLY) beautiful morning.Tyres are (ALMOST/ MOST OF) always made of rubber.It’s a beautiful day – we should make (MOST/ THE MOST) of it.A oto suddenly appeared from nowhere và (MOST/ ALMOST) made me fall off my pony.

ĐÁP ÁN

1. Most11. The most
2. Mostly12. Most of
3. Mostly13. Almost
4. The most14. Most
5. Most15. Almost
6. Almost16.The most
7. The most17. Most
8. Most of18. Almost
9. Almost19. The most
10. Almosttrăng tròn.Almost

Trên đấy là đông đảo xem xét phân biệt MOST, MOST OF, THE MOST, ALMOST, MOSTLY. Hi vọng bài viết phần nào bổ ích giúp các bạn tách biệt rời nhầm lẫn khi áp dụng các tự này.

Vui lòng comment xuống dưới giả dụ có thắc mắc hoặc bổ sung. Ý loài kiến của bạn sẽ góp Thích Tiếng Anh gửi tới chúng ta những câu chữ hoàn thành xong với unique nhất.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *