behaving or feeling in the way that a mother does towards her child, especially in a kind, loving way:

Bạn đang xem: Maternal là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ bỏ maze-mobile.com.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một cách đầy niềm tin.


1999!, we examined maternal and paternal parenting separately và expected stronger relations for maternal socialization.
However, it is important to lớn remember that maternal cigarette smoking during pregnancy has other consequences in addition khổng lồ prenatal nicotine exposure.
Most of the studies examining caregiving have focused on maternal caregiving và have used retrospective ratings.
First, it was notable that we failed khổng lồ find an association between maternal attachment status và infant attachment security.
While the primary independent variable in this study was prenatal stress, all of the subjects were peer reared khổng lồ avoid differential maternal treatment.
Major depression was associated with not being breast fed & maternal emotional problems during the pregnancy.
A total of 33 maternal và child behaviors were rated by independent observers on 5- & 9-point scales.
Here, we examine the potential moderating effects of security of attachment and maternal depressive sầu symptoms on child depression.
Distributions for maternal & paternal anger had modal values of zero, with significant positive skewness và kurtosis for paternal anger.
Separate direct discriminant function analyses were performed using maternal or paternal variables as predictors of membership in the two groups.
In this study, we examined variations in security of attachment behavior, maternal depression symptoms, and economic resources.
A multiple regression analysis revealed that security of attachment, maternal depressive symptomatology, & economic risk accounted for 47% of the variability in children"s depression scores.

Xem thêm: Gia Cảnh Khó Khăn Của Các Nữ Dj Windy Quyên : Tin Tức Windy Quyên 2021 Mới Nhất

Even today, maternal mortality ranges from 10-2 5 %12"33"34 with seventenths of deaths occurring between the first month of the puerperium.
Các ý kiến của những ví dụ ko bộc lộ cách nhìn của những biên tập viên maze-mobile.com maze-mobile.com hoặc của maze-mobile.com University Press tốt của các đơn vị cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *