Coloravì and Illinois were the first to incorporate the ACT as part of their mandatory testing program in 2001.

Bạn đang xem: Mandatory nghĩa là gì


And so it was a great shoông chồng to all of us when the film really captured the public interest, and today is mandatory viewing in schools in Englvà & Scotl&, and most of Scandinavia.
Và do vậy nó là 1 cú sốc phệ cùng với toàn bộ công ty chúng tôi lúc bộ phim truyền hình đích thực đang si mê được công chúng, và bây giờ được đưa vào chương trình xem phyên ổn bắt buộc sinh hoạt Anh và Scotl&, cùng phần đông Scandinavia.
He left office as environmental protection minister in năm ngoái due to lớn having reached the mandatory retirement age of 65 for minister-màn chơi officials.
Ông rời phục vụ Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường vào khoảng thời gian năm ngoái bởi đạt tới tuổi về hưu bắt buộc là 65 tuổi đối với những quan chức cung cấp bộ trưởng.
• Enforce enrollment compliance in the mandatory enrollment group, particularly formal sector workers.
* Tăng cường vâng lệnh tđam mê gia bảo hiểm ở team bảo hiểm bắt buộc, đặc biệt là khối hận lao động chấp thuận.
Once you"re sure that you meet these prerequisites, then carry out the mandatory steps in the next section.
Lúc chắc chắn rằng chúng ta sẽ đáp ứng nhu cầu những điều kiện tiên quyết này, hãy thực hiện quá trình bắt buộc trong mục tiếp theo.
The valuation function (valuation of assets and calculation of NAV) has to lớn be performed either by the AIFM itself or by an external company that will act under the responsibility of the AIFM and that is subject to lớn a mandatory professional registration recognized by law.
Chức năng định giá (định giá gia sản với tính toán tài sản) yêu cầu được tiến hành vì bao gồm AIFM hoặc vì một chủ thể bên ngoài đang chịu đựng trách rưới nhiệm của AIFM cùng nên tuân hành ĐK trình độ bắt buộc được lao lý thừa nhận.
Allowing the beard (Lihyah in Arabic) to lớn grow & trimming the moustađậy is ruled as mandatory according to lớn the Sunnah in Sunni Islam by consensus và is considered of the fitra i.e. the way man was created.
Cho phxay bộ râu (lihyah bởi giờ đồng hồ Ả rập) nhằm mọc cùng cắt tỉa ria mnghiền là ưu tiên theo Sunnah trong Hồi giáo bởi sự đồng thuận với được xem là 1 phần của fitra, nghĩa là mặt đường lối mà nhỏ fan được tạo ra.
The oath or affirmation of office for the president was established in the Constitution of the Republic of Texas and was mandatory for a president "before entering upon the duties" of the office.
Lời thề của vnạp năng lượng chống tuim thệ hoặc xác minh phục vụ cho tổng thống đã được cấu hình thiết lập vào Hiến pháp Cộng hòa Texas cùng là bắt buộc đối với một tổng thống trước lúc dìm trách nhiệm của văn uống phòng.
For companies that vì chưng not operate a cafeteria, it is mandatory for white-collar workers khổng lồ be given lunch vouchers as part of their employee benefits.
Với cửa hàng nhưng mà không tồn tại căng tin, công nhân cổ đụng White đề nghị phải được cung cấp biên lai bữa trưa như thể một trong những phần lợi ích của mình.
Public schools allow religious education, in cooperation with religious communities that have sầu agreements with the government, but attendance is not mandatory.
Các trường công lập được cho phép sự mngơi nghỉ những lớp lý thuyết tôn giáo vào ngôi trường, đó là sự hợp tác ký kết thân những cộng đồng tôn giáo cùng với chính phủ, cơ mà việc tham dự tham dự là không bắt buộc.
Armistices are always negotiated between the parties themselves & are thus generally seen as more binding than non-mandatory UN cease-fire resolutions in modern international law.

Xem thêm:


Các thỏa thuận đình chiến luôn được thảo luận thân thiết yếu những bên ttê mê chiến cùng vì thế hay được coi là gồm tính ràng buộc rộng những chiến thuật kết thúc bắn ko yêu cầu của LHQ vào công cụ nước ngoài hiện đại.
The requirement for mandatory device encryption was originally intended to take effect on Lollipop, but was delayed due to lớn performance issues.
Yêu cầu nhiệm vụ mã hóa máy ban đầu được dự định có hiệu lực hiện hành tự phiên bản Lollipop, tuy thế bị trì hoãn bởi vì sự việc tính năng.
These kém chất lượng stickers were sarcastically simulating the real ones that are mandatory stuông chồng on any book or compact disc sold in Italy, because of the law supporting the SIAE, the local Author"s & Musicians" Society.
Những sticker hàng nhái này nhằm mục tiêu mục đích châm biếm các sticker cội, thường được dánh bên trên sách hoặc đĩa compact chào bán trên Ý, bởi phương pháp bảo đảm an toàn SIAE và hội đồng người sáng tác trên địa phương.
Registration of the communities is not mandatory, but registered communities become legal persons và enjoy tax and other benefits.
Việc ĐK của các cộng đồng tôn giáo ngơi nghỉ nước này là không bắt buộc, tuy thế tôn giáo nào vẫn đăng ký sẽ tiến hành cơ quan chỉ đạo của chính phủ thừa nhận pháp nhân và thừa hưởng các chiết khấu về thuế cùng các công dụng khác.
At the start, the player may begin alone, or choose one of four navies: Engl& Spain France Netherlands He or she will then embark on several quests of which some are mandatory.
Vào lúc mở đầu, fan đùa hoàn toàn có thể ban đầu một mình, hoặc lựa chọn một trong tư lực lượng hải quân: Anh Tây Ban Nha Pháp Hà Lan Sau đó hợp tác vào một số trong những trọng trách trong những số ấy một vài là bắt buộc.
National military service is mandatory for all Israeli citizens over the age of 18, although Arab (but not Druze) citizens are exempted if they so please, & other exceptions may be made on religious, physical or psychological grounds (see Protệp tin 21).
Thực hiện nay nghĩa vụ quân sự nước nhà là bắt buộc so với ngẫu nhiên công dân Israel phi Ả Rập làm sao (cũng như với phái nam Druze) trên tuổi 18, phương diện cho dù phần đông nước ngoài lệ không giống hoàn toàn có thể được vận dụng theo tôn giáo, thể hóa học giỏi tư tưởng (xem Profile 21).
As per South Korea"s mandatory military service requirement, T.O.P. enlisted for his two-year service on February 9, 2017 as a conscripted policeman.
Theo yên cầu quân sự chiến lược bắt buộc của Nước Hàn, T.O.P triển khai nghĩa vụ 2 năm của bản thân mình vào trong ngày 9 tháng hai năm 2017 với tư bí quyết là 1 công an viên.
It included more than 5,000 Jewish volunteers from Mandatory Palestine organized inlớn three infantry battalions of the Palestine Regiment và several supporting units.
Lực lượng này bao gồm rộng 5.000 quơn nghĩa nguyện Do thái tự Palestine, chia làm ba tiểu đoàn cỗ binc cùng một trong những đơn vị chức năng hỗ trợ.
Because the Monte Carlo Masters was the non mandatory Masters 1000 sự kiện special rules around the point distribution happens.
Bởi bởi Monte Carlo Masters là giải không bắt buộc Masters 1000 sự khiếu nại đặc biệt luật lệ về điểm phân pân hận sẽ ở vào vị trí.
The mandatory school age ranges between 5–7 to 16–18 years, contributing lớn an adult literacy rate of 99 percent.
Độ tuổi bắt buộc mang lại trường tất cả phạm vi từ bỏ 5–7 cho 16–18 tuổi, góp sức vào Xác Suất tín đồ trưởng thành và cứng cáp biết chữ là 99%.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *