Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ maze-mobile.com.

Bạn đang xem: Maiden là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem thêm: Thông Tin Tiểu Sử Khả Như Bao Nhieu Tuoi, Tiểu Sử Diễn Viên Khả Như


maiden flight/voyage The airline launched its Washington to Paris service with a maiden flight for journalists and investors.
maiden bond/dividend The phone operator is expected to pay a maiden dividend to shareholders next spring.
All three maidens excelled in complying with the first two virtues and it is my fond hope that they will ignore the third.
Apart from the delight of listening to all these elegant and eloquent "maidens", this is a sad occasion.
I find myself in the somewhat curious position to-day of being a sort of sandwich between two maidens.
To the defence of the young men and maidens of this land we are called by the highest literary appeals.
One might think that we were fighting a gallant battle in defence of a maiden"s honour and that we had now lost it.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên maze-mobile.com maze-mobile.com hoặc của maze-mobile.com University Press hay của các nhà cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

{{message}}

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *