loop tức là gì, có mang, những sử dụng với ví dụ vào Tiếng Anh. Cách phạt âm loop giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của loop.

Bạn đang xem: Loops là gì


Từ điển Anh Việt

loop

/lu:p/

* danh từ

vòng; thòng lọng; mẫu khâu, chiếc móc, kngày tiết áo)

nhánh đường, con đường vòng (con đường xe lửa, mặt đường dây năng lượng điện báo ((cũng) loop line)

(đồ lý) bụng (sóng)

(năng lượng điện học) cuộn; mạch

coupling loop: cuộn ghép

closed loop: mạch kín

* (kỹ thuật) móc (cần trục), vòng đai, cốt đai

(mặt hàng không) vòng nhào lộn (của máy bay)

* động từ

thắt lại thành vòng; có tác dụng thành móc

gài móc, móc lại

(hàng không) nhào lộn

loop

nút; vòng // thắt nút

closed l. (tinh chỉnh học) vòng đóng

endless l. (vật dụng tính) nút ít vô hạn (của băng)

feedbaông chồng l. vòng contact ngược


Từ điển Anh Việt - Chuyên ổn ngành

loop

* ghê tế

vùng buộc thuốc lá để sấy

* kỹ thuật

ăng ten khung

ăng ten vòng

bụng dao động

bụng sóng

cái vòng

chu kỳ

cuộn

đường sắt

đường vòng

khuyên

nút

mạch

mạch kín

mạch vòng

mạng vòng

mắt lưới

móc

móc treo

quai

sắt hạt

vành đai

vòng

vòng (treo)

vòng đai

vòng dây, cuộn dây

vật lý:

bụng dung động

xây dựng:

cốt đai (cột)

vòng khuyên

điện lạnh:

đường (cong) kín

vòng ghép

hóa học và vật liệu:

đường cong kín

điện:

mạng (điện)

toán & tin:

thắt nút

vòng lặp


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học từ bỏ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học trường đoản cú mới hàng ngày, luyện nghe, ôn tập cùng khám nghiệm.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích đúng theo tự điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh cùng với tổng số 590.000 từ.

Xem thêm: Mỗi Lớp Mầm Là Bao Nhiêu Tuổi, Lớp Mẫu Giáo Được Nhận Trẻ Từ Mấy Tuổi


*

Từ liên quan
Hướng dẫn phương pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô kiếm tìm kiếm cùng nhằm thoát khỏi.Nhập trường đoản cú đề xuất tra cứu vào ô search tìm cùng coi những từ bỏ được gợi ý chỉ ra dưới.Khi bé trỏ sẽ phía trong ô tìm kiếm tìm,thực hiện phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để di chuyển giữa các từ bỏ được gợi nhắc.Sau đó dấn (một đợt nữa) để thấy chi tiết tự đó.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô search kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập trường đoản cú đề xuất tìm vào ô tìm kiếm kiếm cùng coi những từ bỏ được lưu ý hiện ra dưới.Nhấp chuột vào từ ao ước coi.
Lưu ý
Nếu nhập trường đoản cú khóa thừa nđính thêm bạn sẽ không bắt gặp tự bạn muốn kiếm tìm trong danh sách nhắc nhở,khi ấy bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ bỏ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *