Nâng cao vốn từ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú maze-mobile.com.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một cách tự tin.


Bạn đang xem: Lingo là gì

Perhaps in the lingo of our present rulers we should now regard that estimate as "off the record and no longer attributable".
Not much has been said about needs, although we used to talk about them all the time in local authority lingo.
Aao ước texters a size of slang or texting lingo has developed, often keeping those not as tech savvy out of the loop.
Lingo has also been very commonly accused of continuing lớn charge former customers for accounts that have been cancelled.
People strongly believe that something wrong is going to be happened if that "lingo" is break during change.
Lingo has been the subject of consumer complaints & negative Reviews reporting refusal lớn honor refunds và deteriorating unique.
Next year he picked up similar baseball duties, but the lingo is commonly stretched khổng lồ call hyên a baseball manager from that time.
Các ý kiến của những ví dụ không thể hiện cách nhìn của những chỉnh sửa viên maze-mobile.com maze-mobile.com hoặc của maze-mobile.com University Press tuyệt của các nhà trao giấy phép.
*

Xem thêm: Thông Tin Về Uni5 - Ghi Chú Về Ca Sĩ Ko Uni5

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *