Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ maze-mobile.com.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: Lily of the valley là ai

Siebrecht is credited with having been the first florist lớn grow lilies of the valley in the winter in a greenhouse process he introduced in 1889.
On the lid of the coffin were placed a number of wreaths made from White camellias, hyacinths, primulas, lily of the valley and maidenhair fern.
The lily of the valley was selected for its simple beauty và for the fact that it is green và Trắng.
The wildlife include pine martens and otters, while the flora includes pearl-bordered fritillary và lily of the valley.
Wildflowers recorded in the reserve sầu include bluebell, wood anemone, lily of the valley, red campion, winter aconite, snowdrop và crocus.
Các cách nhìn của các ví dụ ko trình bày quan điểm của các biên tập viên maze-mobile.com maze-mobile.com hoặc của maze-mobile.com University Press hay của những đơn vị cấp giấy phép.
*

*

Xem thêm: 'Đại Gia Đeo Vàng' Phúc Xo Bao Nhiêu Tuổi, Thông Tin Tiểu Sử Phúc Xo

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *