Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

leaves
*

leaves /li:f/ danh tự, số các leaves /li:vz/ lá cây; lá (đá quý, bạc...)khổng lồ be in leaf; khổng lồ come into lớn leaf: ra lá, mọc lá tờ (giấy) tấm đôi (tấm ván sống khía cạnh bàn có thể vứt đi hoặc đính thêm vào chỗ mang đến bàn lớn thêm)to take a leaf out of someone"s book noi gương ai, bắt trước aito lớn turn over a new leaf cải tà quy chính; đổi tính, đổi nết bắt đầu lại vớ cả nội hễ từ trổ lá, ra lá nước ngoài cồn tự ((thường) + through, over) dnghỉ ngơi (sách)
lá vụnthuốc lá sấyfilter leavesbạn dạng lọc
*

*

*

n.

Bạn đang xem: Leaves là gì

permission khổng lồ bởi vì something

she was granted leave sầu to speak

v.

Xem thêm: Take Advantage Of Là Gì - Phân Biệt Cách Dùng Advantage: Take Advantage Of

go và leave sầu behind, either intentionally or by neglect or forgetfulness

She left a mess when she moved out

His good luchồng finally left him

her husb& left her after đôi mươi years of marriage

she wept thinking she had been left behind

act or be so as to lớn become in a specified state

The inflation left them penniless

The president"s remarks left us speechless

have left or have sầu as a remainder

That left the four of us

19 minus 8 leaves 11


n.

hinged or detachable flat section (as of a table or door)

v.

turn over pages

leaf through a book

leaf a manuscript

produce leaves, of plants

Bloomberg Financial Glossary

Used in the context of general equities. Remains khổng lồ buy or sell of a previously entered order after a report of partial execution has been given. If the floor broker to buy 20M IBM at $115, and he then buys 6M at this price, his report would be, "You bought 6M IBM at $115; leaves 14."

English Synonym & Antonym Dictionary

leaves|leafs|leafed|leafingsyn.: flichồng flip foliage folio leafage riff riffle thumbleaves|left|leaving|leavedsyn.: abandon depart exit go quit vacate withdrawant.: arrive reach remain stay
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *