in stories and films, a fictional (= invented) substance that can hurt the character Superman, who is extremely strong và not hurt by most things

Bạn đang xem: Kryptonite

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ maze-mobile.com.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tin.


Let the general price cấp độ fall by 10%, leading to lớn a fall in the price of kryptonite futures of 20% and of phlogiston futures of 5%.
She believed that she couldn"t fly due to exposure khổng lồ red kryptonite which, at the time, was only considered an urban legkết thúc.
She instructs hyên that he is going lớn tell her how the kryptonite heart functions, which he agrees to lớn bởi vì.
He finds only gigantic, asteroid-sized chunks of kryptonite, pieces of the planet that were irradiated by the supernova that destroyed the great civilization.
He retains his weakness khổng lồ kryptonite, but rather than stripping hlặng of his abilities, it causes hyên extreme pain, nausea, & confusion.
Although he apparently had succeeded in stopping most of the deadly radiation to lớn reach humanity a strange fission wave reached around the world & changed all kryptonite into pure iron.
Bizarro loses his h& và is thrown into a volcano and is presumably deceased, however, his hvà is turned into lớn red kryptonite at the bottom of the ocean.
Các quan điểm của những ví dụ không diễn đạt ý kiến của những biên tập viên maze-mobile.com maze-mobile.com hoặc của maze-mobile.com University Press tốt của những bên trao giấy phép.
*

Xem thêm: Bật Mí Tiểu Sử Của Bà Nguyễn Thị Nga Là Ai ? Chân Dung “Nữ Tướng” Nguyễn Thị Nga

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *