In the Philippines, dried herring is popularly eaten during breakfast, along with garlic rice & eggs.

Bạn đang xem: Kho cá tiếng anh là gì


Trong dashi, L-glutamat được chiết xuất từ bỏ tảo bẹ kombu (Laminaria japonica) cùng inosinat tự ngừ khô bào mỏng manh (katsuobushi) hoặc mòi khô (niboshi).
In dashi, L-glutamate comes from sea kombu (Laminaria japonica) và inosinate from dried bonito lớn flakes (katsuobushi) or dried sardines (niboshi).
Khi chú ý kỹ rộng, Shop chúng tôi chú ý tất cả sừng nai, ngọc trai, thằn lằn khô ngựa tương tự như hầu như món kỳ lạ kỳ không giống.
Looking closely, we notice deer antlers, pearls, và dried lizards và sea horses, as well as other exotic items.
Một đơn vị với 40 công nhân siêng buôn bán cá khô, vật tạp hóa cùng mì gai sinh sống Su-dong (bây chừ là Ingyo-dong).
Samsung started out as a small trading company with forty employees located in Su-dong (now Ingyo-dong).
Người buôn muối hạt ướt (Wet-salter) hoàn toàn có thể đề cập tới một người ướp cá khô hoặc một fan thuộc da bằng cách giấu muối bột ướt.

Xem thêm: 2 Đời Chồng, Danh Ca Sĩ Hương Lan Cưới Vợ Tây Cho Con Trai, Ca Sĩ Hương Lan


Có lẽ Giô-sép bước đầu dạy dỗ con trai cách có tác dụng các bài toán dễ dàng nlỗi tấn công nhẵn miếng mộc xù xì bằng chất liệu da cá khô.
Perhaps Joseph began showing his young son how to perkhung such simple tasks as using dried fish skin to smooth out rough spots on wood.
Có lẽ Giô-sép bước đầu dạy con trai bí quyết làm phần lớn vấn đề đơn giản như tấn công nhẵn miếng gỗ xù xì bằng da cá khô.
Perhaps Joseph began showing his young son how to lớn persize such simple tasks as smoothing rough spots on wood with dried fish skin.
Họ khôn khéo len qua đám đông, mời Gọi các vị khách hàng đang đói bằng những tô canh thơm ngon có cá khô rán, cua và ốc.
They deftly press their way through the crowd, tempting hungry customers with tasty soups & stews of blackened smoked fish, crabs, and snails.
Một giám thị lưu cồn báo cáo: “Trong 5 năm vừa qua, chúng tôi đang phân phát rộng một nngây ngô tấn ngô, mười tấn cá khô và mười tấn đậu.
One traveling overseer reported: “Over the past five sầu years, we have sầu distributed more than a thousvà tons of maize, ten tons of dried fish, and an equal quantity of sugar beans.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *