I am filling a khung for living in the campus on a university in Australia. The due date for sending this application is near, & I have asked the very same question khổng lồ them in e-mail & haven"t got an answer. I fear that I will not get the answer before the due date, so hopefully I have come lớn the right place to ask this question.

Bạn đang xem: Initials là gì

Bạn vẫn xem: Initials là gì

Bottom of the contract it says "Resident initials here", now what"s initials? I searched a bit and found out that it"s the first letter of my name followed by first letter in my last name và surname.

If my name is Muazam Al Ace, are my initial "MAA"? So vị I write "MAA"?

One more question: "Resident’s Representative sầu for Notices" - is it here I fill in my parents?

meaning meaning-in-context nouns Share Improve this question Follow edited Nov 10 "11 at 16:11

Hugo 64.1k1717 gold badges193193 silver badges296296 bronze badges asked Nov 10 "11 at 15:59
*

MuazamMuazam 31311 gold badge22 silver badges44 bronze badges 1 Add a phản hồi |

2 Answers 2

Active sầu Oldest Votes19An initial is the first letter of a word.

So yes, you"re the resident, and your initials are MAA, so write those on the khung.

Xem thêm: Bring It On Nghĩa Là Gì ? Bring It On Có Nghĩa Là Gì

Share Improve sầu this answer Follow answered Nov 10 "11 at 16:09

HugoHugo 64.1k1717 gold badges193193 silver badges296296 bronze badges 0 Add a phản hồi | -5This is an old post, just wanted khổng lồ complete the details since I stumbled upon here:In the forms initials would be: First character of first name, First character of last name, First character of Middle Name. Share Improve this answer Follow answered Jan 18 "13 at 21:51
*

user36015user36015 1 3 Add a bình luận | Highly active question
. Earn 10 reputation (not counting the association bonus) in order to lớn answer this question. The reputation requirement helps protect this question from spam and non-answer activity.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged meaning meaning-in-context nouns or ask your own question.

Featured on Meta Related 23 What are “đô thị sevens”? 1 What does “và are they ever ” mean? 2 What are “shrewd turns”? 0 What are “pushing horns”? 9 What are “tribal lays”? 1 What are “piping pickets”? 0 What are “Willie boys”? 3 What are fanners? 1 What are “uneven attempts”? Hot Network Questions more hot questions Question feed Subscribe to lớn RSS Question feed To subscribe to lớn this RSS feed, copy & paste this URL inkhổng lồ your RSS reader.
*

Your privacy

By clicking “Accept all cookies”, you agree Staông chồng Exchange can store cookies on your device and discđại bại information in accordance with our Cookie Policy.


Go down tức thị gì
01Jan
Chính quy tiếng anh là gì
01Jan
Focal point là gì
01Jan

Trả lời Hủy

Thư điện tử của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường nên được lưu lại *

Bình luận

Tên *

Thư điện tử *

Trang website

Lưu thương hiệu của tôi, tin nhắn, và trang web vào trình săn sóc này cho lần comment tiếp nối của tớ.


Testflight là gì
Fiata là gì
Chuyên ổn ngành là gì
Would better là gì
Turn out tức thị gì
Figure out là gì
Phút ít giờ anh là gì
Baông xã wages là gì
Đẽ phương diện tức thị gì
Đào sinh sản giờ anh là gì
Chuyên mục

Về maze-mobile.com

maze-mobile.com - Trang web được Thành lập và hoạt động vày Wordpress. Nội dung bên trên blog này phần lớn đề cùa đến những sự việc mọi tín đồ quyên tâm cùng tốt tìm kiếm kiếm bên trên cách thức tìm kiếm tìm "Google" hiện nay, giúp người tiêu dùng tất cả thêm những công bố hay và hữu dụng.


Lưu Ý Nội Dung

Mọi ban bố bên trên website phần đa mang tính chất xem thêm. Và công ty chúng tôi sẽ không chịu đựng trách nhiệm khi bạn từ ý làm theo mà không hỏi chủ kiến của Chuyên Viên.


Quản lý nội dung

Nội dung trên website đa số được đọc tự mạng internet giúp đỡ bạn gồm thêm phần đa tài liệu hữu ích với khách quan độc nhất. Nếu chúng ta là công ty thiết lập của các câu chữ và không muốn Cửa Hàng chúng tôi đăng download, hãy tương tác cùng với quản lí trị viên để gỡ bài viết

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *