Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán thù thông dụng - Để công việc của bạn được thuận lợi với dễ ợt rộng, các bạn không thể không có kiến thức và kỹ năng về giờ Anh chuyên ngành. Đối cùng với ngành kế toán cũng như vậy. Sau phía trên, Shop chúng tôi đã tổng hòa hợp danh sách từ vựng giờ đồng hồ anh siêng ngành kế toán - kiểm tân oán nhưng mà chúng ta hay chạm chán trong nghành nghề này, mong muốn bọn chúng để giúp đỡ chúng ta thuận lợi thao tác làm việc trong môi trường thiên nhiên kế toán- kiểm tân oán bằng giờ đồng hồ Anh thuận lợi hơn.

Bạn đang xem: Hàng bán bị trả lại tiếng anh là gì

quý khách hàng sẽ xem: Hàng cung cấp bị trả lại giờ anh là gì


*

** Dưới đấy là đông đảo tự vựng giờ Anh siêng ngành kế toán thịnh hành nhất hiện thời, thuộc công ty chúng tôi tò mò qua nhé!

1. Accounting entry: bút toán

2. Accrued expenses: Chi phí nên trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments lớn suppliers : Trả trước người bán

5. Advances lớn employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng bằng phẳng kế toán

8. Bookkeeper: người lập báo cáo

9. Capital construction: kiến tạo cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in h& : Tiền phương diện tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền đang chuyển

14. Cheông chồng and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Chi phí tạo cơ bạn dạng dngơi nghỉ dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn phân phối hàng

17. Current assets: Tài sản lưu giữ cồn cùng chi tiêu ngắn hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm cho hạn trả

19. Deferred expenses: túi tiền hóng kết chuyển

trăng tròn. Deferred revenue: Người download trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài thắt chặt và cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia tài thắt chặt và cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính

24. Equity & funds: Vốn với quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: Chi tiêu chuyển động tài chính

28. Extraordinary expenses: giá cả bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguyên ổn giá gia tài thắt chặt và cố định hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản cụ định

37. General & administrative sầu expenses: Ngân sách cai quản doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính

42. Instruments và tools: Công vậy, cơ chế vào kho

43. Intangible fixed asphối costs: Nguyên ổn giá tài sản cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment và development fund: Quỹ đầu tư phạt triển

48. Itemize: Mlàm việc tè khoản

49. Leased fixed asphối costs: Ngulặng giá bán gia sản cố định thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ phải trả

52. Long-term borrowings: Vay dài hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản chi tiêu tài bao gồm nhiều năm hạn

54. Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp, ký kết cược, ký kết quỹ lâu năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu bốn triệu chứng khân oán nhiều năm hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

Bạn vẫn xem: Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán thù thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt với chi tiêu lâu năm hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận tự vận động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu giữ đụng khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản nên thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tứ thời gian ngắn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn công ty ssinh hoạt hữu

71.

Xem thêm: Lỗi Thường Gặp: Cách Sử Dụng ' Look Like Là Gì, Phân Biệt Look Like/ To Be

Payables khổng lồ employees: Phải trả công nhân viên

72. Prepaid expenses: Ngân sách trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ bỏ chuyển động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự chống tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng cài đặt đang đi trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật liệu tồn kho

78. Receivables: Các khoản yêu cầu thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve sầu fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản sút trừ

84. Sales expenses: giá thành cung cấp hàng

85. Sales rebates: Giảm giá bán hàng

86. Sales returns: Hàng buôn bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay ngắn hạn

88. Short-term investments: Các khoản chi tiêu tài bao gồm ngắn hạn

89. Short-term liabilities: Nợ nđính thêm hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp vay vốn, ký cược, cam kết quỹ nđính thêm hạn

91. Short-term security investments: Đầu bốn hội chứng khân oán ngắn hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn gớm doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản thừa ngóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

95. Taxes và other payables to the State budget---- Thuế với những khoản bắt buộc nộp bên nước

96. Total assets: Tổng cùng tài sản

97. Total liabilities and owners" equity: Tổng cùng mối cung cấp vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare and reward fund: Quỹ khen thưởng với phúc lợi

** Một số từ vựng chuyên ngành Lúc kế tân oán thao tác làm việc cùng với ngân hàng:

1. Account holder: công ty tài khoản

2. Accounts payable: tài số tiền nợ nên trả

3. Accounts receivable: tài khoản yêu cầu thu

4. Accrual basi: cách thức kế toán dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lãi chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá bán cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: công ty thẻ

12. Cash basis: cách thức kế toán dự trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ tiền gửi

14. Clear: thanh hao tân oán bù trừ

15. Cost of capital: ngân sách vốn

16. Crossed cheque: Séc tkhô cứng toán thù bằng đưa khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

đôi mươi. Deficit: thâm nám hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự bớt giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện đi lại tkhô giòn tân oán ko dùng chi phí mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: CP ngân quỹ

** Một số tự vựng tương quan mang đến kế tân oán cai quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General & administrative sầu expenses: giá thành làm chủ doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: Chi tiêu chuyển động tài chính

5. Financial rattiện ích ios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế tân oán viên công bệnh (cpa)

10. Issued capital: Vốn phạt hành

11. Working capital: Vốn lưu giữ động

12. Carrying cost: Ngân sách bảo đảm sản phẩm lưu lại kho

13. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

14. Historical cost principle : Ngulặng tắc giá gốc

** Các công thức trong giờ anh tiếp xúc chăm ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn mặt hàng buôn bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh ngthương lượng mại là nhà yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid lớn supplier + Contra between trade receivable & trade payable = số dư nợ phải trả cuối kỳ – số dư nợ cần trả vào đầu kỳ + những khoản chiết khấu cảm nhận + Các khoản tiền nợ trả mang đến nhà cung ứng + bù trừ giữa nợ bắt buộc thu cùng nợ cần trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = cực hiếm còn lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các cam kết hiệu viết tắt trong giờ đồng hồ anh giao tiếp chăm ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest and tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation and amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Pmùi hương pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán thù thông dụng

Để có thể làm xuất sắc rộng trong từng nghành nghề dịch vụ của ngành kế tân oán, thì tức thì cất cánh tiếng các bạn đề xuất triết lý xu hướng phát triển trong sự nghiệp của bản thân mình. Mà hoàn toàn có thể giải pháp giỏi cùng kết quả độc nhất bay giờ đồng hồ là không hoàn thành cải thiện kiến thức cũng giống như kinh nghiệm tay nghề thao tác của chính mình qua các khóa huấn luyện kế toán sống các trung trung khu.


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *