Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán thông dụng - Để công việc của khách hàng được tiện lợi và thuận tiện hơn, các bạn không thể thiếu kiến thức về tiếng Anh siêng ngành. Đối với ngành kế tân oán cũng như vậy. Sau trên đây, Shop chúng tôi sẽ tổng hợp list trường đoản cú vựng giờ anh chuyên ngành kế toán thù - kiểm toán mà lại chúng ta giỏi gặp trong nghành nghề dịch vụ này, mong muốn bọn chúng sẽ giúp đỡ chúng ta dễ dãi thao tác trong môi trường xung quanh kế toán- kiểm toán thù bởi giờ Anh dễ dàng rộng.

Bạn đang xem: Hạch toán kế toán tiếng anh là gì

*

** Dưới đấy là đông đảo từ bỏ vựng giờ Anh chuyên ngành kế toán thù thông dụng tốt nhất bây giờ, cùng Cửa Hàng chúng tôi tìm hiểu qua nhé!

1. Accounting entry: cây viết toán

2. Accrued expenses: Ngân sách chi tiêu đề xuất trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to lớn suppliers : Trả trước người bán

5. Advances khổng lồ employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng bằng vận kế toán

8. Bookkeeper: bạn lập báo cáo

9. Capital construction: xây dựng cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền khía cạnh tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền vẫn chuyển

14. Chechồng and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Chi tiêu gây ra cơ bạn dạng dsống dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn phân phối hàng

17. Current assets: Tài sản lưu rượu cồn với chi tiêu nđính thêm hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu dài cho hạn trả

19. Deferred expenses: túi tiền ngóng kết chuyển

trăng tròn. Deferred revenue: Người mua trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định thuê tài chính

24. Equity & funds: Vốn với quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: giá thành vận động tài chính

28. Extraordinary expenses: Ngân sách bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho

35. Fixed asphối costs: Nguim giá chỉ gia sản cố định và thắt chặt hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản ráng định

37. General & administrative expenses: Chi phí làm chủ doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài chính

42. Instruments and tools: Công nạm, phương tiện trong kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên giá bán gia tài cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả những đơn vị chức năng nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment and development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển

48. Itemize: Mlàm việc đái khoản

49. Leased fixed asphối costs: Nguim giá bán gia tài thắt chặt và cố định thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định mướn tài chính

51. Liabilities: Nợ bắt buộc trả

52. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư tài chính nhiều năm hạn

54. Long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp, cam kết cược, ký quỹ lâu năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư chứng khân oán nhiều năm hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

Quý Khách vẫn xem: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán thù thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định với chi tiêu nhiều năm hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận từ bỏ chuyển động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu cồn khác

65. Other funds: Nguồn ngân sách đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu năm khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản yêu cầu thu khác

69. Other short-term investments: Đầu bốn thời gian ngắn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn công ty snghỉ ngơi hữu

71. Payables lớn employees: Phải trả người công nhân viên

72. Prepaid expenses: Chi phí trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ bỏ vận động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự chống giảm giá hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng cài đặt đang đi trên đường

77. Raw materials: Các nguyên liệu cần có, vật tư tồn kho

78. Receivables: Các khoản đề xuất thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve sầu fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản bớt trừ

84. Sales expenses: Chi tiêu chào bán hàng

85. Sales rebates: Giảm giá thành hàng

86. Sales returns: Hàng buôn bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay nlắp hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư chi tiêu tài chính ngắn thêm hạn

89. Short-term liabilities: Nợ nlắp hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp vay vốn, ký kết cược, cam kết quỹ nđính thêm hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư bệnh khoán nlắp hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn ghê doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản thừa chờ xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

95. Taxes and other payables lớn the State budget---- Thuế với các khoản bắt buộc nộp bên nước

96. Total assets: Tổng cộng tài sản

97. Total liabilities và owners" equity: Tổng cùng nguồn vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho những người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare & reward fund: Quỹ khen ttận hưởng cùng phúc lợi

** Một số từ vựng chăm ngành Lúc kế toán thù thao tác với ngân hàng:

1. Account holder: chủ tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ phải trả

3. Accounts receivable: thông tin tài khoản phải thu

4. Accrual basi: phương pháp kế tân oán dựa vào dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lợi nhuận chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá chỉ cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: nhà thẻ

12. Cash basis: phương thức kế tân oán dự trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng từ tiền gửi

14. Clear: thanh hao tân oán bù trừ

15. Cost of capital: chi phí vốn

16. Crossed cheque: Séc tkhô nóng tân oán bằng chuyển khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: thâm nám hụt

21. Deposit money: tiền gửi

22. Depreciation: sự giảm giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: tlỗi ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện thanh khô toán ko dùng chi phí mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: CP ngân quỹ

** Một số trường đoản cú vựng tương quan cho kế tân oán quản lí trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General and administrative expenses: túi tiền thống trị doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: túi tiền vận động tài chính

5. Financial ratios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế toán thù viên công bệnh (cpa)

10. Issued capital: Vốn phân phát hành

11. Working capital: Vốn lưu động

12. Carrying cost: Ngân sách chi tiêu bảo tồn sản phẩm lưu kho

13. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

14. Historical cost principle : Nguim tắc giá chỉ gốc

** Các phương pháp vào giờ đồng hồ anh giao tiếp chăm ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn hàng chào bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( vận dụng so với doanh ngthảo luận mại là chủ yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to supplier + Contra between trade receivable và trade payable = số dư nợ yêu cầu trả cuối kỳ – số dư nợ phải trả vào đầu kỳ + các khoản khuyến mãi nhận được + Các khoản tiền nợ trả mang đến nhà hỗ trợ + bù trừ giữa nợ buộc phải thu và nợ buộc phải trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = quý giá sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Annual depreciation = Cost of assets – residual value (quý giá thanh khô lý thu hồi) / The amount of years of use life(Giá trị năm sử dụng).

Xem thêm: Rebate Là Gì - Nghĩa Của Từ Rebate

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký hiệu viết tắt vào giờ đồng hồ anh giao tiếp siêng ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest & tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation và amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Phương thơm pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán thông dụng

Trên đó là đều từ vựng siêng ngành kế toán được sử dụng các nhất ngơi nghỉ từng công ty.

Để rất có thể có tác dụng xuất sắc hơn trong từng nghành của ngành kế toán thù, thì ngay cất cánh giờ đồng hồ các bạn buộc phải lý thuyết xu hướng cải cách và phát triển vào sự nghiệp của bản thân. Mà hoàn toàn có thể cách giỏi và tác dụng tuyệt nhất bay giờ là không chấm dứt nâng cấp kỹ năng và kiến thức cũng như kinh nghiệm thao tác của bản thân qua các khóa giảng dạy kế tân oán sinh hoạt những trung trung khu.


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *