GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:Phòng giáo vụ
English translation:Academic / Educational Affairs Office
Entered by:This person is a maze-mobile.com Certified PRO in English to VietnameseCliông xã the red seal for more information on what it means khổng lồ be a maze-mobile.com.điện thoại Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Nam Vo

quý khách hàng đã xem: Phòng giáo vụ giờ anh là gì

14:04 Oct 10, 2017
Vietnamese khổng lồ English translationsSocial Sciences - Education / Pedagogy
Vietnamese term or phrase: Phòng giáo vụ
Nhờ các huynh, tỷ góp đệ! Context: Giáo viên có mặt trên phòng giáo vụ trước thời hạn thi về tối thiểu 15’ để dấn đề thi cùng tư liệu chống thi.
This person is a maze-mobile.comle Certified PRO in English lớn VietnameseCliông xã the red seal for more information on what it means khổng lồ be a maze-mobile.com.điện thoại Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nam Vo

Bạn đang xem: Giáo vụ tiếng anh là gì

*

This person is a maze-mobile.com.điện thoại Certified PRO in English to lớn Vietnamese, Vietnamese khổng lồ English
Clichồng the red seal for more information on what it means to be a maze-mobile.com.điện thoại Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Thao TranVietnamLocal time: 08:33Summary of answers provided4 +1Academic / Educational Affairs OfficeThis person is a maze-mobile.com Certified PRO in English to lớn Vietnamese, Vietnamese lớn EnglishClick the red seal for more information on what it means khổng lồ be a maze-mobile.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Thao Tran
*

Xem thêm: 46 Ide Suga Bts Thông Tin Profile Suga, Tất Tần Tật Về Suga

*

*

peer agreement (net): +1 Explanation:
My experienceReference: http://education.med.ufl.edu/Reference: http://www.ntnu.edu.tw/oia/multi/vietnam/tương tác.htmlThis person is a maze-mobile.comle Certified PRO in English khổng lồ Vietnamese, Vietnamese khổng lồ EnglishCliông xã the red seal for more information on what it means khổng lồ be a maze-mobile.com Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Thao TranVietnamLocal time: 08:33Native sầu speaker of: Vietnamese, EnglishPRO pts in category: 24
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *