Trong bài học ngày bây giờ, bọn họ vẫn ôn tập trường đoản cú vựng, học tập giải pháp nói Tháng và Mùa trong tiếng Anh, tiếp đến tìm hiểu đặc thù của tứ mùa.

Bạn đang xem: Giao mùa tiếng anh là gì

Ghi chú:

Những phiên âm dưới đây: Ưu tiên phiên âm Anh-Anh trước. (Dựa theo tự điển Cambrigde)Một trường đoản cú có thể nhiều hơn 1 phiên âm: Phiên âm Anh-Anh với phiên âm Anh-Mỹ, hoặc phiên âm thường thì với phiên âm dạng yếu ớt (weak-sound vào một số trong những trường vừa lòng hoặc Lúc nói, hiện tượng lạ nuốt âm hoặc các âm được nói vơi đi trở thành một âm nhẹ hơn tuy nhiên ngay sát cùng với nó).

I. Từ vựng

1. Các khoảng tầm thời hạn trong năm

UNITS OF TIME(UK)(US)ĐƠN VỊ THỜI GIAN
year/jɪər//jɪr/năm
quarter/ˈkwɔːtər//ˈkwɔːrt̬ɚ/quý
month/mʌntθ/tháng
half month/hɑːf mʌntθ//hæf mʌntθ/nửa mon (hai tuần)
season/ˈsiːzən/mùa
spring/sprɪŋ/mùa xuân
summer/ˈsʌmər//ˈsʌmɚ/mùa hè
autumn/fall /ˈɔː.təm//fɔːl//ˈɑː.t̬əm//fɑːl/mùa thu

(Anh Mỹ hay nói là: Fall)

winter/ˈwɪn.tər//ˈwɪn.t̬ɚ/mùa đông

2. Các mon trong năm

MONTHS(UK)(US)CÁC THÁNG
January/ˈdʒænjuəri//ˈdʒænjueri/tháng 1
February/ˈfebruəri//ˈfebrueri/tháng 2
March/mɑːtʃ//mɑːrtʃ/tháng 3
April/ˈeɪprəl//ˈeɪprəl/mon 4
May/meɪ//meɪ/mon 5
June/dʒuːn//dʒuːn/mon 6
July/dʒuˈlaɪ//dʒuˈlaɪ/mon 7
August/ɔːˈɡʌst//ɔːˈɡʌst/tháng 8
September/sepˈtembə(r)//sepˈtembər/tháng 9
October/ɒkˈtəʊbə(r)//ɑːkˈtoʊbər/tháng 10
November/nəʊˈvembə(r)//noʊˈvembər/mon 11
December/dɪˈsembə(r)//dɪˈsembər/mon 12
in + Month
in January/ɪn ˈdʒænjuəri//ɪn ˈdʒænjueri/hồi tháng 1
in February/ɪn ˈfebruəri//ɪnˈfebrueri/vào tháng 2
in March/ɪn mɑːtʃ//ɪn mɑːrtʃ/vào tháng 3
in April/ɪn ˈeɪprəl//ɪn ˈeɪprəl/trong thời điểm tháng 4
in May/ɪn meɪ//ɪn meɪ/vào thời điểm tháng 5
in June/ɪn dʒuːn//ɪn dʒuːn/hồi tháng 6
in July/ɪn dʒuˈlaɪ//ɪn dʒuˈlaɪ/trong thời điểm tháng 7
in August/ɪn ɔːˈɡʌst//ɪn ɔːˈɡʌst/trong tháng 8
in September/ɪn sepˈtembə(r)//ɪn sepˈtembər/trong tháng 9
in October/ɪn ɒkˈtəʊbə(r)//ɪn ɑːkˈtoʊbər/trong tháng 10
in November/ɪn nəʊˈvembə(r)//ɪn noʊˈvembər/trong tháng 11
in December/ɪn dɪˈsembə(r)//ɪn dɪˈsembər/vào thời điểm tháng 12

II. Hỏi và vấn đáp về tháng cùng mùa


*

Tháng cùng mùa


Công thức hỏi thời khắc vào tháng và mùa: When + trợ động trường đoản cú + S + V?

When were you born? – I was born in December. It was in winter.

(Quý Khách được hình thành Lúc nào? – Tớ được sinch trong tháng Mười Hai. Lúc đó là ngày đông.)

When did they get married? – They got married in năm nhâm thìn.

(Họ sẽ cưới khi nào vậy? – Họ cưới năm năm 2016.)

When will your parents come here? – They will come in July this year.

(Khi làm sao thì bố mẹ cậu mang lại đây? – Họ sẽ tới vào tháng 7 trong năm này.)

III. khác riêng rẽ từng mùa

1. Spring – Mùa xuân

Spring is the season when tree buds sprout and flowers bloom. It is also the beginning of a new year with many festivals, usually khổng lồ welcome the new year. Spring also means that the weather gets warmer và everyone spends more time outside. It seems that everything is full of energy.

(Mùa xuân là mùa chồi non nrúc trên cây cùng hoa bừng nở. Đây còn là một thời điểm bước đầu năm mới với khá nhiều liên hoan tiệc tùng, thường xuyên để đón năm mới tết đến. Xuân về có nghĩa là trời nóng hơn cùng tín đồ ta đi ra ngoài đường nhiều hơn thế nữa. Dường như vạn thiết bị hầu hết căng tràn sinh khí.)

RELATED WORDS(UK)(US)TỪ VỰNG LIÊN QUAN
peach blossom/piːtʃ ˈblɒsəm//piːtʃ ˈblɑː.səm/hoa đào
apricot blossom/ˈeɪprɪkɒt ˈblɒsəm//ˈeɪ.prɪ.kɑːt blɒsəm/hoa mai
kumquat tree/ˈkʌm.kwɒt tri//ˈkʌm.kwɑːt tri/cây quất
Lunar New Year/ˈlu·nər nu jɪər/Tết nguyên đán
The New Year/ðə nu jɪər/năm mới
New Year’s Eve/ˈnu ˌyɪərz iv/Giao thừa

Để miêu tả cảm xúc “mịn màng nhựa sống” của vạn vật vào mùa xuân, bạn cũng có thể thực hiện cụm tự “spring fever” (hit mùa xuân). Bên cạnh đó, nó và chỉ sự hoảng loạn, bâng khuâng lúc giao mùa nữa.

2. Summer – Mùa hè

Summer is the hotchạy thử time of the year, also the time to lớn rest after a long year of study and start summer break. This is a time for fun activities, beach vacations, & a swimming pool because the weather is very hot.


(Mùa hè là thời khắc nóng độc nhất vô nhị trong thời điểm, và cũng là dịp sinh sống sau một năm dài tiếp thu kiến thức cùng bắt đầu ngủ htrần. Đây là khoảng chừng thời hạn dành cho đầy đủ chuyển động thú vui, số đông kì ngủ mát sống bãi biển với hồ bơi do máu ttránh khôn cùng oi bức.)

RELATED WORDS(UK)(US)TỪ VỰNG LIÊN QUAN
summer break/ˈsʌm·ər breɪk/nghỉ ngơi hè
sunbathe /ˈsʌnˌbeɪð/tắm nắng
beach/bitʃ/kho bãi biển
sun/sʌn/khía cạnh trời
sunglasses/ˈsʌnˌɡlæs·əs/kính râm

3. Autumn/Fall – Mùa Thu

Fall is the start of the school year with cool weather and xanh sky days. It is the time when the trees change leaves, so the scenery is very beautiful & romantic. The occasion that children look forward to lớn in autumn is the Mid-Autumn Festival. There are many activities at this festival, such as carrying lanterns in processions, watching lion dances, and eating moon cake.

Xem thêm: Review Nghĩa Là Gì ? Hướng Dẫn Viết Bài Review Chất Lượng Tốt Nhất

(Mùa thu là lúc khởi đầu năm học tập với thời tiết lạnh giá và bầu trời xanh. Đây là thời khắc cây xanh cố kỉnh lá yêu cầu size chình ảnh khôn xiết đẹp đẽ và lãng mạn. Dịp nhưng trẻ con mong mỏi chờ tuyệt nhất vào mùa thu là Tết trung thu. Có các chuyển động trong mùa lễ này hệt như rước đèn, xem múa lấn với nạp năng lượng bánh trung thu.)

RELATED WORDS(UK)(US)TỪ VỰNG LIÊN QUAN
Mid-Autumn Festival/mɪd-ˈɔːtəm ˈfes.tɪ.vəl//mɪd-ˈɔːtəm ˈfes.tə.vəl/Tết trung thu
squirrel/ˈskwɪr.əl//ˈskwɝː.əl/nhỏ sóc
mooncake/ˈmuːn.keɪk/bánh trung thu
lantern/ˈlæn·tərn/đèn lồng
lion dance/ˈlɑɪ·ən dæns/múa lân

4. Winter – Mùa đông

Winter is the coldest time of the year. The northeast monsoon winds make the sky murkier & the trees pour out the leaves, leaving the branches alone in the wind. Winter is also the time to welcome spring at the over of a year và celebrate Christmas with Santa Claus, the Christmas tree, & the red-nosed reindeer.

(Mùa đông là thời gian lạnh tốt nhất trong thời hạn. Gió mùa Đông Bắc khiến khung trời trsinh sống buộc phải u ám và mờ mịt với cây trồng rụng lá, để lại cành lá trơ trụi trong gió. Đây cũng là cơ hội đón mùa xuân vào cuối năm và mừng Giáng sinh với ông già Noel, cây thông Noel và chú tuần lộc mũi đỏ.)

RELATED WORDS(UK)(US)TỪ VỰNG LIÊN QUAN
the northeast monsoon wind/ðə ˌnɔrθˈist mɑnˈsun wɪnd/gió bấc Đông Bắc
murky/ˈmɜr·ki//ˈmɝː.ki/đen tối, u ám
Christmas/ˈkrɪs·məs/Lễ giáng sinh
Santa Claus/ˈsæn·tə ˌklɔz/Ông già Noel
reindeer/ˈreɪnˌdɪər/tuần lộc

Mỗi mùa đều phải sở hữu đa số đợt nghỉ lễ tưng bừng đúng không nào? Cùng xem thêm về Lễ hội cùng Dịp lễ những năm.

IV. Practice – Thực hành

Hỏi Khi nàoTrả lời bởi các cụm từ bỏ chỉ thời gian
When vì chưng you go baông xã to lớn school?khi làm sao thì cậu quay lại ngôi trường học?In Autumn.Vào mùa Thu.
When did that train leave?Con tàu khởi thủy vào khoảng nào?In Spring.Vào mùa Xuân.
In which year did you graduate from the university?Anh giỏi nghiệp ĐH vào thời điểm năm nào?In 2012.Vào thời điểm năm 2012.
In which month did you come to Viet Nam?Cô mang lại nước ta hồi tháng mấy?In October.Vào tháng 10.
When is your birthday?Sinh nhật bạn là khi nào?In January.Tháng 1.

Quý Khách hoàn toàn có thể thực hành thực tế thuộc bạn bè chuyện trò bằng phương pháp cùng còn lại tin nhắn sau đây hoặc trực tiếp nói bằng giờ đồng hồ Anh cùng đồng đội để ghi nhớ lâu bền hơn.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *