Giải khuyến khích giờ anh là gì?

Consolation prize (Noun)

Nghĩa giờ Việt: Giải khuyến kích

Nghĩa tiếng Anh: Consolation prize

(Nghĩa của giải khuyến khích vào tiếng Anh)

Từ đồng nghĩa

Incentive sầu award

Ví dụ:

Giải khuyến khích là giải trao đến đấu thủ bị thua thảm hay là không đoạt giải nhất.quý khách đang xem: Khuyến khích tiếng anh là gì

Consolation prize is a prize given to lớn a competitor who loses or does not win the first prize.

Bạn đang xem: Giải khuyến khích tiếng anh là gì

quý khách đang xem: Giải khuyến nghị giờ đồng hồ anh là gì

 

Chúng tôi cùng cảm nhận giải khuyến khích Hướng Đạo Eagle trên cùng một buỗi lễ trao giải thưởng, tới trường cùng một trường ĐH, ra đi truyền giáo trong cùng một mùa hè với trở nên bạn cùng phân tách phòng kế tiếp.

We received our Eagle Scout Consolation prize at the same court of honor, went to lớn the same university, left on missions during the same summer, và became roommates afterward.

 

Giải khuyến khích mang lại phyên ổn nghỉ ngơi giải Osoto năm nay là 1 bàn thắng của tập phim nói đến quân nhóm Mỹ sống Iraq , Chiến dịch sói sa mạc.

The consolation prize for film at this year 's Oscars , has been a won by a film about American troops in Iraq , The Hurt Locker.

 

Cùng cùng với Lautháng , ông đang giành được giải khuyến khích nghiên cứu Clay vào thời điểm năm 2004.

Jointly with Laumon , Ngô was awarded the Clay retìm kiếm Incentive sầu award in 2004.

 

Nghe nói anh bao gồm giải khuyến nghị cho những người dự thi...

I underst& you've got a consolation prize for our competition winners.

 

anh này tiếp đến giành giải khuyến nghị vì sáng tạo ra hình ảnh chụp bởi cộng tận hưởng tự.

then went onto win the Incentive sầu award for inventing the MRI.

 

Quý Khách giành được giải khuyến khích.

You get the consolation prize.

 

Hales đã nhận được giải khuyến nghị 2017 Pioneers of Progress President từ bỏ một tổ chức xã hội sinh hoạt toàn quốc.

Hales received the 2017 Pioneers of Progress President’s Incentive award from a community organization in Viet Nam.

Xem thêm: Ns Bình Tinh Kể Chuyện Cha Và Anh Mất, Mẹ Vào Chùa Sống, Just A Moment

 

 

Giải khuyến khích 100 lượng bạc!

The consolation prize is 100 silver coins!

 

Vậy thương hiệu nhãi con đó đã được giải khuyến khích gì?

so what incentive award did that little shit get?

 

Giải khuyến khích là một trong những chuyến phượt mang đến một câu lạc bộ nghỉ ngơi Las Vegas.

The consolation prize of the Las Vegas fight clubs.

 

Bà tất cả xem trên truyền hình là ho cho xổ số và giải khuyến khích là một trong fan thiết bị đề nghị vậy không?

I've sầu seen on TV they're giving consolation prize some of them new robots in the lottery?

 

Ta sẽ không thể được lĩnh bảo hiểm nhân tchúng ta của anh ý trước khi đơ được giải khuyến nghị kia.

We're gonna end up cashing in your life insurance policy before we pick up that incentive award money.

 

Mai đó đã thành công xuất sắc vào ước ý muốn của bản thân nhằm biến chuyển bên văn khét tiếng độc nhất vô nhị vào thời đại của bản thân biến chuyển fan Viet Nam thứ nhất thừa nhận giải khuyến nghị về văn uống học.

Mai succeeded in his desire to lớn be the most celebrated playwright of his time, becoming Viet Nam first consolation prize laureate.

 

Pchờ viên Huỳnh Phương thơm sinh sống New York sẽ thao tác mang lại Getty Images cùng các giải khuyến nghị của ông trước đây bao gồm Robert Capage authority về mảng nhà hiếp ảnh mặt trận.

New-York based Mr Huynh Phuong was working for Getty Images & his previous consolation prize include the Robert Capa Gold Medal for war photography.

 

Và chúng ta đã thắng một giải khuyến khích khác.

And we won another incentive sầu award.

 

Bằng cung cấp của ông với giải khuyến nghị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của ông sẽ không còn cứu được ông.

Your degrees & your fancy incentive sầu award will not save sầu you.

 

Nó đang giành được không ít giải khuyến khích.

It won lots of incentive awards.

 

As in years past, this year's consolation prize Golden Orchid will be presented by none other than... my wife.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *