the thichồng hair that covers the bodies of some animals, or the hair-covered skin(s) of animals, removed from their bodies:

Bạn đang xem: Fur là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ maze-mobile.com.Học những tự bạn cần tiếp xúc một biện pháp đầy niềm tin.


If someone"s arteries (= tubes that carry blood from your heart) fur, or something furs them, they become slightly blocked:
the soft, thiông xã hair that covers the bodies of some animals, or the hair-covered skin of animals, removed from their bodies:
As a consequence, all that oily và waxy sebum, normally committed khổng lồ lubricating fur, hadn"t much fur to lớn lubricate.
If you have sầu expensive furs or home page office equipment, you would need a separate rider to get adequate coverage.
The more people who live sầu there, the more skin that"s going to lớn be shed, the more pets, the more animal fur.
He bought his wife a fur, immediately started the firm that would make his name synonymous with wealth, và boasted that he never looks bachồng.
Modern tradition prefers the more friendly idea of an old man dressed in fur và rags who gave sầu toys khổng lồ good children.
Các cách nhìn của những ví dụ ko miêu tả ý kiến của các biên tập viên maze-mobile.com maze-mobile.com hoặc của maze-mobile.com University Press tuyệt của những bên trao giấy phép.
*

Xem thêm: Xem Tử Vi Trọn Đời Cho Tuổi Quý Tỵ Sinh Năm Bao Nhiêu ? Tử Vi Tuổi Quý Tỵ Sinh Năm Bao Nhiêu

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *