And it doesn"t have sầu to lớn be through the ears: this system uses an electrotactile grid on the forehead, so whatever"s in front of the Clip feed, you"re feeling it on your forehead.

Bạn đang xem: Forehead là gì


Nhưng nó ko tuyệt nhất thiết đề xuất qua tai: Hệ thống này sử dụng mạng lưới điện xúc tiếp trước trán, buộc phải bất cứ lắp thêm gì trước ống kính máy xoay các bạn sẽ xúc cảm nó ngơi nghỉ trán.
The Welsh Mountain sheep is usually White with a white face with no wool on forehead or cheeks và white legs with no wool below the joint.
Những con cừu núi Wales hay là bao gồm mẫu thiết kế tất cả white color với 1 khuôn phương diện màu trắng không tồn tại lông bên trên trán hoặc má và chân white color không tồn tại lông bên dưới.
At that David runs toward Goliath, takes a stone from his bag, puts it in his sling, & hurls it straight into lớn Goliath’s forehead.
Ngay tiếp đến, Đa-vkhông nhiều chạy mang lại Gô-li-át, đem một hòn đá vào túi ra đặt vào mẫu trành cùng ném thẳng vào trán của hắn.
He searched the scalp above sầu his forehead, located his guest và pinched it between his thumb và forefinger.
Describing them in their heavenly position, Jesus tells us in the book of Revelation: “The throne of God & of the Lamb will be in the đô thị, và his slaves will render hyên sacred service; & they will see his face, & his name will be on their foreheads.
Khi tả địa vị của họ làm việc bên trên trời, Giê-su nói vào sách Khải-huyền: “Ngôi của Đức Chúa Ttách và Chiên Con vẫn ngơi nghỉ trong thành; các tôi-tớ Ngài vẫn hầu-hạ Ngài; sẽ tiến hành thấy phương diện Chúa, cùng danh Chúa sẽ sinh hoạt bên trên trán bản thân.
19 But Uz·ziʹah, who had a censer in his hvà to lớn burn incense, became enraged;+ & during his rage against the priests, leprosy+ broke out on his forehead in the presence of the priests in the house of Jehovah next to the altar of incense.
19 Nhưng U-xi-a, khi ấy đã thế lư hương thơm bên trên tay để đốt hương, bèn nổi giận. + Trong Khi ông nổi giận cùng với các thầy tế lễ thì phong cùi+ nổi bên trên trán ông tức thì trước mặt các thầy tế lễ, ở kề bên bàn thờ cúng dâng hương vào nhà Đức Giê-hô-va.
It has a grey coat with a trắng underside, separated from the grey by a stripe of blachồng, with black stripes where the head attaches khổng lồ the neông chồng, along the nose, and from the eye lớn the mouth & on the forehead.
Nó có bộ lông color xám với dưới màu trắng tách bóc biệt vày màu xám vị một dải Đen cùng với các dải Đen khu vực đầu bám dính cổ, dọc theo mũi và tự đôi mắt mang lại miệng cùng trán.

Xem thêm: Thông Tin Về Nhóm La Thăng, Cựu Thành Viên Nhóm La Thăng Giờ Ra Sao


Head rubbing – the nuzzling of the forehead, face & nechồng against another lion – appears to lớn be a form of greeting & is seen often after an animal has been apart from others or after a fight or confrontation.
Xoa đầu - sự phiền hậu toái của trán, khía cạnh và cổ đối với một nhỏ sư tử khác - có lẽ là một vẻ ngoài kính chào hỏi cùng hay được nhìn thấy sau thời điểm một con vật bị tách ra khỏi đàn khác hoặc sau đó 1 trận chiến hoặc đối đầu và cạnh tranh.
When Jehovah sends his heavenly executional forces (represented by “six men”) to express his anger at the apostates, only those who have sầu received ‘a mark on the forehead’ will be spared.
lúc Đức Giê-hô-va sử dụng lực lượng hành quyết trường đoản cú trời (được thay thế bởi “sáu người”) để cho thấy sự tức giận của Ngài so với phần lớn kẻ bội đạo, chỉ có những ai tất cả “vệt trên trán” new tránh ngoài cơn giận kia.
12 Consider the text at Revelation 7:1, 3, which says that the “four winds” of destruction are held back “until after we have sầu sealed the slaves of our God in their foreheads.”
12 Hãy xem câu Kinh-thánh nơi Khải-huyền 7:1, 3, tất cả nói rằng “bốn phương gió” của sự hủy diệt được đứng vững “cho tới chừng như thế nào chúng ta đã đóng góp ấn trên trán đầy đủ tôi-tớ Đức Chúa Trời chúng ta”.
In 2007, BBC"s Daryl Easlea labelled the sonic results as "near perfect", "like a thousvà angels kissing you sweetly on the forehead", while Patrichồng McKay of Stylus Magazine wrote, "What distinguishes Rumours—what makes it art—is the contradiction between its cheerful surface & its anguished heart.
Năm 2007, Daryl Easlea từ bỏ BBC sẽ Hotline phần nhiều thành công về phương diện âm tkhô nóng "gần như là hoàn hảo", "cđọng như hàng vạn cục cưng đang đến hôn bạn lên cánh tay vậy", trong lúc Patrichồng McKay tự Slant Magazine viết "Thứ làm cho khá nổi bật Rumours – vật dụng được Call là thẩm mỹ và nghệ thuật – đó chính là sự trái chiều giữa vẻ ngoài tươi vui với mọi trái tlặng cực khổ của họ.
While ponies exhibit some neoteny with the wide foreheads & small kích cỡ, their toàn thân proportions are similar to lớn that of an adult horse.
Trong Lúc hồ hết nhỏ ngựa lùn hiểm thị với trán rộng lớn với kích cỡ bé dại, xác suất khung người của bọn chúng là giống như nhỏng của một bé ngựa trưởng thành và cứng cáp.
+ 8 Hãy buộc bọn chúng trên bàn tay hệt như một sự thông báo, và bọn chúng phải nlỗi một dải buộc bên trên trán anh em.
One of the smallest primates, the cotton-top tamarin is easily recognized by the long, trắng sagittal crest extending from its forehead to lớn its shoulders.
giữa những loại linh trưởng nhỏ dại duy nhất, loại này dễ ợt được nhận ra do các đỉnh dọc lâu năm màu trắng kéo dãn tự trán cho tới vai.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *