a game played between two teams of eleven people, where each team tries to win by kicking a ball into lớn the other team"s goal:

Bạn đang xem: Football là gì

a game for two teams of eleven players in which an oval ball is moved along the field by running with it or throwing it:
 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use tự maze-mobile.com.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một giải pháp lạc quan.


(the oval ball used in) a game played by two teams in which each team tries to kiông xã, run with, or throw the ball across the opposing team’s goal line to score points. American và Canadian football differ in the number of players, the kích cỡ of the field, and some rules of play:
In the same way that football games involve the movement of physical particles, mental events involve sầu neural activities.
It is not clear, however, that random assignment would promote selfless values in physicians any more than a one-sided draft does in professional football.
It is no more a question of collecting music for music"s sake, it could just as well be stamps or football cards.
But unlike the earlier violent activities associated with gangs, football & cricket were not just a matter of bullying behavior.
I remember one fall night when the stands were sparse & kids were already wearing coats emblazoned with football logos.
Các ý kiến của các ví dụ ko bộc lộ quan điểm của các chỉnh sửa viên maze-mobile.com maze-mobile.com hoặc của maze-mobile.com University Press xuất xắc của những công ty cấp giấy phép.
*

a family consisting of two parents & their children, but not including aunts, uncles, grandparents, etc.

Về bài toán này

Xem thêm: " Speak Out Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Speak Out Trong Câu Tiếng Anh

*

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *