(material that is in) the state of burning that produces flames that sover out heat and light, and might produce smoke:

Bạn đang xem: Fire là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ maze-mobile.com.Học các tự bạn phải giao tiếp một cách tự tín.


"I"d lượt thích khổng lồ ask you some questions about your childhood." "Fire away!" (= You can start asking them now.)
to remove sầu someone from their job, either because they have sầu done something wrong or badly, or as a way of saving the cost of employing them:
< T > fig. The journalists kept firing questions at the president (= asking him questions quickly one after the other).
< I > fig. "I’d like lớn ask you some personal questions." "Fire away (= You can start immediately)!"
*

*

*

Xem thêm: Trẻ 22 Tháng Tuổi Nặng Bao Nhiêu Cân, Chế Độ Dinh Dưỡng Cho Trẻ 22 Tháng Tuổi

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *