a report provided by a company for its shareholders & investors that shows details of its financial situation, and includes documents such as the profit & loss trương mục and balance sheet:
prepare/publish a financial statement There are various procedures that must be followed when preparing financial statements.

Bạn đang xem: Financial statement là gì


audit/approve sầu a financial statement The interim financial statement was approved by the board of directors at their meeting last week.
annual/quarterly/year-end, etc. financial statement The company"s annual financial statement reported plans to spend up to lớn $1trăng tròn million on improvements.

Xem thêm: Cách Dùng Renown Or Renowned Là Gì, Nghĩa Của Từ Renowned, Đồng Nghĩa Của Renowned


 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use trường đoản cú maze-mobile.com.Học những từ bạn phải giao tiếp một biện pháp tự tin.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *